Aktualności

Zmiana terminu szkolenia "Zasady Systemu KZR INiG"  [2016-08-10]

Informujemy, iż zmianie uległ termin szkolenia Zasady Systemu KZR INiG, które odbędzie się w dn. 8  - 9 września 2016 r. , a nie jak uprzednio informowaliśmy, 7-8 września br.  Za zmianę terminu przepraszamy.   Czytaj więcej...


Decyzja wykonawcza Komisji EU w sprawie zatwierdzenia systemu ISCC  [2016-08-10]

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 sierpnia 2016 r. została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1361 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „International Sustainability and Carbon Certification" w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (ISCC).  Czytaj więcej...


Praca Biura Systemów Certyfikacji Biomasy w dn. 11 i 12 sierpnia 2016 r.  [2016-08-09]

Informujemy, że w dn.  11 sierpnia 2016  r.  (czwartek )i  12 sierpnia 2016  r.  (piątek) Biuro Systemu KZR INIG  będzie nieczynne.  Czytaj więcej...


Upływający termin ważności decyzji Komisji Europejskiej wydanej dla systemu ISCC  [2016-08-04]

Dnia 9 sierpnia 2016 r. mija termin ważności decyzji Komisji Europejskiej wydanej dla systemu ISCC. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Energii, obowiązująca ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych odwołuje się do poświadczeń wydanych w ramach uznanego systemu certyfikacji.  Czytaj więcej...


Aktualizacja cennika Systemu KZR INIG  [2016-08-04]

W dn.4 sierpnia 2016 r. został zaktualizowany cennik Systemu KZR INiG. Wysokość opłat nie uległa zmianie. Zostały doprecyzowane zapisy dotyczące stosowania opłat kataralnych. Opłata zryczałtowana naliczana jest dla przedsiębiorców o zakresie certyfikacji wyłącznie "handel", natomiast przedsiębiorcy o dodatkowych lub innych zakresach certyfikacji wnoszą opłaty zależne od ilości produktu sprzedanego z poświadczeniem KZR INiG.  Czytaj więcej...


 

Szanowni Państwo,

poniższa informacja przeznaczona jest głównie do przedsiębiorców o zakresach certyfikacji FGP surowców rolnych:
FGCS Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem
FGCW Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania

W uzupełnieniu do komunikatu z dnia 10.07.2024 dotyczącego stosowania wartości zagregowanych na poziomie NUTS 3 dla Polski udostępniamy Państwu Poradnik obliczania wartości zagregowanych emisji GHG dla etapu uprawy w cyklu życia biopaliw.

 

System KZR INiG

 

 

Szanowni Państwo,

poniższa informacja przeznaczona jest głównie do przedsiębiorców o zakresach certyfikacji FGP surowców rolnych:
FGCS Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem
FGCW Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania


uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowe-uprawy-rolne-na-biopaliwa--dane-do-obliczania-emisji) umieszczone zostały dane statystyczne dotyczące upraw rolniczych.

Dane te mogą być wykorzystane przez pierwsze punkty zbiórki surowców rolnych do obliczenia zagregowanych emisji GHG dla etapu uprawy. W najbliższym czasie zostanie Państwu udostępniony również Poradnik, który szczegółowo przedstawi sposób postępowania przy prowadzeniu obliczeń. Wartości zagregowane (na poziomie NUTS 3) odpowiadają wartościom rzeczywistym, więc przedsiębiorca, który ma wolę takie wartości stosować, zobowiązany jest do opracowania swojego kalkulatora. W kalkulatorze będą mogły być wykorzystane dane statystyczne ze strony Ministerstwa. Kalkulator musi być następnie przesłany do audytora jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat. Weryfikacja może być przeprowadzona tylko przez audytora, który posiada odpowiednie uprawnienia. Następnie powinien być zaktualizowany certyfikat, tak aby zawierał informację o stosowaniu wartości rzeczywistych.

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-3.05.2024 r.  biuro Systemu KZR INiG będzie nieczynne.


Zespół KZR INiG

 

 

Szanowni Państwo,

w dniu 15 kwietnia 2024 r. zaplanowane jest szkolenie o tematyce poświęconej Unijnej Bazie Danych (UDB). Wszystkie szczegóły dot. wydarzenia, w zakładce szkolenia.

System KZR INiG

 

 

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, dn. 22 lutego 2024 r. do grona jednostek certyfikujących Systemu KZR INIG dołączyła firma Baltic Contol Certification A/S. Zapraszamy do współpracy i życzymy wielu sukcesów.
Więcej informacji kontaktowych w wykazie jednostek certyfikujących dostępnym na stronie Systemu KZR INIG.

Zespół KZR INiG

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że harmonogram szkoleń KZR INiG na I półrocze 2024 r. przedstawia się następująco:

"Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców"
11 marca 2024, szkolenie online (bez limitu miejsc) - w j. polskim

"Zasady Systemu KZR INiG" / "Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców”
4-5 kwietnia 2024, szkolenie online (bez limitu miejsc) - w j. angielskim

"Warsztaty z obliczania emisji GHG - biomasa stała"
25 czerwca 2024 r., szkolenie stacjonarne Kraków ul. Bagrowa 1 - w j. polskim (maks. 12 osób)

"Warsztaty z obliczania emisji GHG - biogaz"
26 czerwca 2024 r., szkolenie stacjonarne Kraków ul. Bagrowa 1 - w j. polskim (maks. 12 osób)

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres courses.kzr@inig.pl

Więcej informacji pod adresem:
http://www.kzr.inig.eu/pl/menu1/szkolenia/

Zespół KZR INiG

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z powodu konieczności przeprowadzenie prac serwisowych na serwerze KZR, w dniu dzisiejszym (Środa, 31.01.2024) w godzinach 21:30 - 23:00 Moduł KZR INiG będzie niedostępny.

Bardzo prosimy o nie planowanie w tym czasie żadnych działań w Module KZR.

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres: system.kzr@inig.pl

System KZR INiG

 

 

 

Technical break of the KZR Module on January 31, 2024 from 21:30 to 23:00

 Ladies and Gentlemen,

We would like to inform you that due to the need to carry out service work on the KZR server, the KZR INiG Module will be unavailable today (Wednesday, January 31, 2024) from 21:30 to 23:00.

Please do not plan any activities in the KZR Module at this time.

Please send any questions to: system.kzr@inig.pl

KZR INiG System

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2024r.  biuro Systemu KZR INiG będzie nieczynne

Zespół KZR INiG

Szanowni Przedsiębiorcy i Jednostki Certyfikujące,

Do wszystkich zainteresowanych,


W odniesieniu do naszego niedawnego wspólnego komunikatu w sprawie wartości NUTS2 (1), po otrzymaniu w tej sprawie pisma od Komisji Europejskiej we wtorek 12 grudnia 2023 roku, chcielibyśmy zaktualizować dostępne informacje.


W piśmie tym Komisja potwierdza swoje stanowisko "..., że od czasu wejścia w życie dyrektywy (UE) 2018/2001 (RED II) wartości NUTS przedłożone zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE ["stare wartości NUTS"] nie są już automatycznie stosowane i zobowiązała się do zbadania, czy dalszy okres przejściowy byłby nadal możliwy…"


W wyniku tego działania Komisja oświadcza w swoim ostatnim piśmie, że "...wartości NUTS inne niż wartości standardowe z załącznika V mogą być zatem stosowane tylko wtedy, gdy zostaną uznane przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. W konsekwencji Komisja nie może udzielić dalszego okresu przejściowego, o który wnioskowały niektóre państwa członkowskie i interesariusze przemysłowi,
ponieważ wymagałoby to procedury współlegislacji…”.


Obecnie państwa członkowskie są odpowiedzialne za dostarczenie zaktualizowanych wartości NUTS2, które zostaną ocenione i potwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.


W świetle tej sytuacji my, dobrowolne systemy, uzgodniliśmy następujące postanowienia:
1. Biomasa zebrana w 2023 r. korzysta z opublikowanych wartości NUTS2 ze względu na zasadę ochrony uzasadnionych zabezpieczeń. Wartość NUTS2 jest zachowana w całym łańcuchu wartości do momentu zadeklarowania gotowego biopaliwa.
2. Zbiory z roku 2024 będą miały możliwość oznaczenia "nowymi" wartościami NUTS2, pod warunkiem, że wartości te zostały objęte decyzją Komisji. Należy pamiętać, że możliwość korzystania z wartości domyślnych i rzeczywistych pozostaje niezmieniona.

 

 

(1) Aby określić emisje gazów cieplarnianych z upraw, RED II zezwala, oprócz rzeczywistych obliczeń lub zastosowania wartości domyślnych, na wykorzystanie typowych wartości, które reprezentują średnią wartość na określonym obszarze. Te typowe wartości muszą być zgłaszane Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie lub kraje trzecie i mogą być stosowane, jeśli Komisja uzna je za dokładne. Te typowe wartości są często określane jako wartości NUTS2, ponieważ opisują emisje z uprawy surowców rolnych na obszarach na terytorium państwa członkowskiego sklasyfikowanych jako poziom 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) (patrz. art. 31 ust. 2 RED II). 31(2) RED II).

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że System KZR INiG nie certyfikuje biomasy stałej importowanej z terenów Rosji i Białorusi.

Odpowiedni komunikat znajduje się na stronie Systemu KZR INiG.

„W związku z zapytaniami na temat importu biomasy stałej z terenów Rosji i Białorusi informujemy, że System KZR INiG nie pozwala na certyfikację żadnych surowców, nawet tych które nie są objęte embargiem. Dotyczy to również towarów zakupionych w ramach zakresu Pierwszy Punkt Skupu. Zapisy takie są wprowadzone do OWU obowiązującego od 20.03.2023.”

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 października 2023 i 1-2 listopada 2023 r.  biuro Systemu KZR INiG będzie nieczynne

 

 

Do Przedsiębiorców,

Do wszystkich zainteresowanych,

 

Zmiana wartości NUTS 02 |Wspólny komunikat Systemów Dobrowolnych

Wartości NUTS 02 to powszechnie używany termin określający typowe emisje gazów cieplarnianych przedstawione przez państwa członkowskie UE [1]  z uprawy surowców rolnych. Kraje trzecie mogą również podawać takie wartości. Wartości NUTS2 [2] mogą być stosowane przez producentów rolnych i przekazywane w łańcuchu dostaw biopaliw. Stosowanie tych wartości może zmniejszyć obciążenie administracyjne w łańcuchu biopaliwowym, ponieważ nie jest wymagane faktyczne obliczanie emisji z uprawy biomasy rolniczej. Liczni przedsiębiorcy w całym sektorze korzystają z NUTS 02 w swoich łańcuchach dostaw.

Obowiązujące od lipca 2018 roku wartości NUTS2 zostały podane w raportach państw członkowskich na podstawie ekstrakcji i uprawy surowców rolniczych w poszczególnych regionach kraju i zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Aktualizacje dotyczące obowiązującego ustawodawstwa

We wrześniu 2023 r. Komisja Europejska w piśmie do Systemów Dobrowolnych wskazała, że zgodnie z art. 31 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001 (RED II) Komisja może w drodze aktów wykonawczych postanowić, że odpowiednie sprawozdania państw członkowskich UE lub państw trzecich, złożone zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3 zawierają dokładne dla celów pomiaru emisji gazów cieplarnianych przy uprawie surowca biomasy rolniczej. List był odpowiedzią na wspólny komunikat większości systemów dobrowolnych, w którym wskazano potrzebę wskazania odpowiedniego  okresu przejściowego dla tego podejścia, na dzień dzisiejszy jedynie dla Argentyny i Australii obowiązują takie akty wykonawcze.

Kolejne kroki/perspektywy

Systemy dobrowolne oczekują obecnie na bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące kolejnych kroków i ewentualnego okresu przejściowego. Pod koniec października systemy dobrowolne odbędą spotkanie z Komisją Europejską, podczas którego w dalszym ciągu będzie podkreślana potrzeba odpowiedniego okresu przejściowego.

Jesteśmy świadomi, że natychmiastowa zmiana w stosowaniu wartości NUTS2 może mieć dramatyczne skutki w łańcuchu i że należy zorganizować płynny okres przejściowy.

Pomimo tego, że oczekujemy na ustalenia ze spotkania, naszym obowiązkiem jest dostarczenie Państwu jak najbardziej przejrzystych informacji na temat stosowania wartości NUTS 02. Gdy tylko otrzymamy więcej wiadomości, podzielimy się z Państwem.[1] NUTS 2 oznacza terytorium sklasyfikowane na poziomie 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Patrz rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych

[2] Jeśli dostępne dla surowca i regionu, z którego surowiec jest dostarczany, w jednostce w g CO2eq/sucha tona surowca

 

Mamy przyjemność ogłosić zakończenie procesu zatwierdzania Analizy Ryzyka dla biomasy leśnej w Polsce na poziomie A.

Na naszej stronie Systemu KZR INIG w zakładce Analiza ryzyka znajdują się obecnie dwie zatwierdzone analizy ryzyka na poziomie A - dla Polski i dla Czech.

 

Zapraszamy do udziału w zbliżających się szkoleniach Systemu KZR INiG:

"Zasady Systemu KZR INiG / Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców" - 16-17.10.2023 r., on-line, język szkolenia: angielski

"Zasady Systemu KZR INiG / Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców”- 13-14.11.2023 r., stacjonarne Kraków, język szkolenia: polski

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres courses.kzr@inig.pl

Więcej informacji pod adresem:
http://www.kzr.inig.eu/pl/menu1/szkolenia/


 

W odpowiedzi na zalanie europejskiego rynku biodiesla ogromnymi ilościami chińskiego biodiesla z częściowo wątpliwymi deklaracjami pochodzenia i surowców, systemy dobrowolne; ISCC, 2BSvs, KZR INiG, RSB i REDcert zgodziły się usprawnić istniejące już kanały komunikacji w celu wymiany informacji powiązanych z certyfikacją.

Ponieważ we wszystkich systemach już dostępna jest publicznie dostępna i aktualna lista certyfikatów wskazująca status i zakres certyfikacji podmiotu gospodarczego – w tym historia certyfikacji w ramach danego systemu – nastąpi systematyczna i natychmiastowa wymiana zawieszonych i cofniętych certyfikatów między tymi systemami. Udostępnianie tych informacji przyczyni się do realizacji wspólnego celu, jakim jest zapobieganie „przeskakiwaniu” przez podmioty gospodarcze w wyniku zawieszonych lub cofniętych certyfikatów. Wymiana takich informacji umożliwia wszystkim systemom dobrowolnym sprawdzenie przeszłości nowych kandydatów, a w szczególności ich historii certyfikacji i wszelkich powiązanych incydentów, zanim zostaną zaakceptowani/zakontraktowani w ramach systemu.

Systemy dobrowolne uzgodniły również ustanowienie regularnej platformy współpracy, w ramach której aktualizacje systemu i procesy ciągłego doskonalenia mogą być omawiane i harmonizowane we wzajemny i proaktywny sposób.

Zapraszamy do udziału w zbliżających się szkoleniach Systemu KZR INiG:

"Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców”- stacjonarne Kraków - 6.07.2023 r., język szkolenia: polski

"Zasady Systemu KZR INiG”- stacjonarne Kraków - 6-7.07.2023 r., język szkolenia: polski

"Warsztaty z obliczania emisji GHG - biomasa stała" - stacjonarne Kraków - 7.09.2023 r., język szkolenia: polski

"Warsztaty z obliczania emisji GHG - biogaz" - stacjonarne Kraków - 8.09.2023 r., język szkolenia: polski

Więcej informacji pod adresem:
http://www.kzr.inig.eu/pl/menu1/szkolenia/

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8-9 czerwca 2023 r.  biuro Systemu KZR INiG będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-3.05.2023 r. biuro Systemu KZR INiG będzie nieczynne.

Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy dla Państwa poradnik dla dostawców RDF. Poradnik zawiera szczegółowe wytyczne dla podmiotów działających  w łańcuchu dostaw RDF oraz podaje wszystkie wymagania konieczne do  otrzymania certyfikatu, a następnie  działania w ramach Systemu KZR INiG.

PORADNIK DLA DOSTAWCÓW RDF

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem i stosowania do jego zapisów.

 

 

 

 

Obowiązek certyfikacji na zgodność z KZR biomasy, paliw alternatywnych i odpadów (RDF) wystartował już od 1 stycznia - ale wciąż w tym temacie pojawia się wiele pytań i wątpliwości.

 

Wychodząc naprzeciw pojawiającym się wątpliwością zapraszamy na marcowe edycje seminariów organizowane przez powermeetings.eu, w trakcie których przedstawione zostaną aktualne wyzwania jakie stoją przed uczestnikami systemów certyfikacji.

 

Program nadchodzących edycji został uzupełniony o tematy takie jak:

- rozliczanie ilości KZR i nie KZR

- implementacja wymagań KZR do działalności przedsiębiorcy

- bilans masy – wytyczne

- zasady przyjmowania, wydawania i rozliczania kwartalnego KZR

- współczynnik konwersji

 

Wśród prowadzących spotkania stacjonarnie w Warszawie oraz online – będzie Delfina Rogowska - Kierownik Biura Systemu KZR INiG, Instytut Nafty i Gazu – PIB

 

 

Certyfikacja łańcucha dostaw KZR dla paliw alternatywnych i odpadów

8 marca 2023 I Warszawa & online

 

Szczegóły i rejestracja znajdują się pod linkiem:

https://powermeetings.eu/szkolenie-certyfikacja-kzr-paliwa-alternatywne-odpady/

 

 

Certyfikacja łańcucha dostaw KZR dla paliw biomasowych

9 marca 2023 I Warszawa & online

 

Szczegóły i rejestracja znajdują się pod linkiem:

https://powermeetings.eu/szkolenie-certyfikacja-kzr-biomasa/

 

 

Spotkania poprowadzą:

 

 • Delfina Rogowska – Kierownik Biura Systemu KZR INiG, Instytut Nafty i Gazu – PIB
 • Ilona Olsztyńska – Ekspert w zakresie certyfikacji i audytu KZR INiG i SURE

 

 

Kontakt z organizatorem:

Jola Szczepaniak, tel. 22 740 67 80, email: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

 

 

P.S. Zapraszamy również na 12 edycję wiosennego Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle, na którym w tym roku spotykamy się 23 i 24 marca 2023 w Olsztynie!

 

Przedstawiciele KZR INiG również będą obecni na Forum – będzie można się z nami spotkać i porozmawiać.

 

Szczegóły i rejestracja: https://powermeetings.eu/forum-biomasy/

 

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z *§ 13.ust. 3. OWU Systemu KZR INiG* Wnioskodawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez wyraźnej uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Administratora pod rygorem nieważności. Wszelkie czynności podjęte bez tej zgody są więc nieważne i nie można ich uznać za skuteczne.

 Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że 14 grudnia 2022 r. została wydana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/2461 w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi
biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych oraz w sprawie uchylenia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/603

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2461/oj

Decyzja rozszerza zakres certyfikacji KZR INiG o art. 29 (6-7) dyrektywy 2018/2011 (biomasa leśna).

Dzięki temu KZR INiG jest jedynym w skali światowej systemem dobrowolnym uznanym przez Komisję Europejską, który oferuje certyfikację w pełnym zakresie dyrektywy RED II: zarówno biokomponentów ciekłych jak i paliw z biomasy oraz jednym z trzech systemów certyfikujących biomasę leśną.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska została umieszczona aktualizacja komunikatu ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS, potwierdzająca uprawnienie Systemu KZR INiG do certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/aktualizacja-komunikatu-ws-stosowania-dobrowolnych-systemow-certyfikacji-kryteriow-zrownowazonego-rozwoju-na-potrzeby-wymagan-systemu-eu-ets

Już za kilka dni -> 20 i 21 października 2022 we Wrocławiu

odbędzie się Forum Biomasy i RDF w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle  -czyli XII edycja najważniejszego i największego jesiennego spotkania branży

Instytut Nafty i Gazu – PIB został Partnerem tegorocznego Forum!

Będziemy również obecni we Wrocławiu - pierwszego dnia Forum Pani Delfina Rogowska – Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy wystąpi w sesji V poświęconej tematom: KZR, certyfikacja, derogacja i EU ET.

Forum to wydarzenie konferencyjno-networkingowe, dedykowane dla całego przekroju firm skupionych wokół branży biomasy i RDF:

·         począwszy od regulatorów, przedstawicieli lasów państwowych i prywatnych,
·         poprzez producentów i dostawców biomasy i pelletu,
·         firmy przetwórstwa drzewnego, tartaki,
·         producenci płyt drewnopochodnych i wyrobów celulozowo-papierniczych,
·         aż po firmy dostarczające technologie i usługi
·         oraz producenci ciepła i energii z biomasy i RDF

– swój udział potwierdziło już ponad 170 uczestników.

Zapraszamy wraz z organizatorem do udziału oraz aktywnej dyskusji podczas Forum.

Więcej informacji na temat Forum znajdą Państwo poniżej oraz pod linkiem:

https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że  Komisja Europejska zaktualizowała informacje na stronie internetowej podając między innymi, że System KZR INiG uzyskał pozytywną ocenę techniczną w zakresie certyfikacji biomasy leśnej.

Więcej informacji na stronie: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-scheme

Informujemy, że 12.10.2022 będziemy prowadzili prace konserwacyjne sieci telefonicznej. Zaplanowane prace spowodują przerwę w działaniu usług telekomunikacyjnych przez cały dzień. Jednocześnie informujemy, że kontakt mailowy pozostaje dostępny.

Uprzejmie przepraszamy za niedogodności.

W ramach wdrażania wymogów ustanowionych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona), Administrator Systemu KZR INiG wystąpił we wrześniu 2020 r. na podstawie art. 30 ust. 4 i ust. 5 ww. dyrektywy do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie Systemu KZR INiG – dobrowolnego systemu certyfikacji, jako wykazującego zgodność biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w tej dyrektywie. Wniosek dotyczył możliwości potwierdzania zgodności biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy z kryteriami zrównoważonego rozwoju, zarówno w zakresie biomasy rolniczej, jak i biomasy leśnej. W lipcu 2021 System KZR INiG uzyskał wstępną pozytywną ocenę Komisji Europejskiej (preliminary positive assessment): https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en. Na tej podstawie, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2021r. System KZR INiG mógł od lipca 2021 r. potwierdzać spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biomasę wykorzystywaną na potrzeby energetyczne przez prowadzących instalacje objęte systemem EU ETS: https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-stosowania-dobrowolnych-systemow-certyfikacji-kryteriow-zrownowazonego-rozwoju-na-potrzeby-wymagan-systemu-eu-ets.

Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2022/603 z dnia 8 kwietnia 2022 System KZR INiG został zatwierdzony przez Komisję Europejską do wykazywania zgodności biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 29 ust. 2–5 i 10 dyrektywy (UE) 2018/2001. Decyzja z dnia 8 kwietnia 2022 nie zatwierdziła Systemu KZR INiG w zakresie uprawnienia do wykazywania zgodności biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy z kryteriami zrównoważonego rozwoju opisanymi w art. 29 ust. 6–7 dyrektywy (UE) 2018/2001.

Kryteria zrównoważonego rozwoju dla biomasy stałej zawarte w art. 29 ust. 6-7 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r., dotyczą wyłącznie biomasy leśnej (Systemy monitorowania gospodarki leśnej - Art. 29.6 i LULUCF – Art. 29.7) i mają na celu potwierdzenie miejsca pochodzenia tej biomasy. W przypadku biomasy stałej innej niż biomasa leśna nie weryfikuje się zgodności z kryteriami, opisanymi w art. 29 ust. 6-7 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.; w odniesieniu do biomasy stałej innej niż biomasa leśna weryfikowana jest wyłącznie zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju zawartymi w art. 29 ust. 2-5 i 10 ww. dyrektywy .

Przez biomasę leśną należy zgodnie z art. 1 pkt 26) dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. należy rozumieć biomasę pochodzącą z produkcji leśnej.

Celem uniknięcia wątpliwości, Administrator Systemu wskazuje, że zgodnie z decyzją wykonawczą 2022/603 z dnia 8 kwietnia 2022,  System KZR INiG wykazuje zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju dla następujących surowców:

1. biomasa rolnicza  (art. 29 ust. 2-5 i 10),

- uprawy celowe roślin energetycznych w zakresie kryteriów określonych w art. 29 ust. 3-5 i 10 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. – np. zrębka wierzby energetycznej,

- odpady / pozostałości rolne w zakresie kryteriów określonych w art. 29 ust. 2-5 i 10 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.  – pellet i brykiet ze słomy/siana, zrębka z pozostałości po sadach drzew owocowych,

2. odpady / pozostałości z przemysłu rolno – spożywczego w zakresie kryteriów określonych w art. 29 ust. 10 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. – pellet/brykiet z łuski słonecznika, pellet/brykiet  z wytłoków z oliwek, pellet/brykiet z wytłoków z buraka cukrowego, pellet/brykiet z suszów owocowych, pestki owocowe luzem, łuski olejowca gwinejskiego luzem i inne,

3. odpady / pozostałości inne w zakresie kryteriów określonych w art. 29 ust. 10 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. – zrębka z wycinki pod inwestycje, pasy drogowe, zieleni miejskiej, usuwanie samosiejek z terenów rolniczych,

4. pozostałości z  przemysłu drzewnego w zakresie kryteriów określonych w art. 29 ust. 10 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. – trociny, zrzyny, kora  i pellet drzewny z tartaków i zakładów przetwórczych biomasy leśnej.

Dla surowców odpadowych, pozostałościowych System KZR INiG potwierdza odpadowy/pozostałościowy charakter, sposób pozyskania, a w szczególności, czy surowiec nie powstał wskutek celowego działania.

W przypadku wymienionych powyżej surowców państwo członkowskie nie może odmówić uznania dowodu potwierdzenia KZR wydanego przez System KZR INiG.

Potwierdzenie spełnienia kryteriów w obszarze biomasy leśnej odbywa się na poziomie pierwszego punktu skupu. Podmioty pozyskujące biomasę bezpośrednio z lasu powinny legitymować się certyfikatem, który jest akceptowany z prawnego punktu widzenia. Zadaniem kolejnych ogniw w łańcuchu dostaw jest prawidłowe zarządzanie poszczególnymi partiami, zgodnie z zasadami bilansu masy. Decyzja nr 2022/603 wydana dnia 8 kwietnia 2022 r. dla Systemu KZR INiG potwierdza prawidłowość działania Systemu KZR INiG w zakresie bilansu masy. W związku z tym dowody potwierdzające spełnienie KZR w obszarze biomasy leśnej, wystawione przez kolejne podmioty w łańcuchu dostaw dla biomasy leśnej nie mogą być kwestionowane. Tym samym ryzykiem związanym z brakiem uznania KZR INiG w tym obszarze objęte są tylko podmioty o zakresie certyfikacji „Pierwszy punkt skupu pozostałości z leśnictwa”.

 Akceptacja dowodów wydanych przez systemy dobrowolne w zakresie, który nie jest objęty Decyzją leży w gestii państw członkowskich https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en. Administrator Systemu KZR INiG wystąpił z wnioskiem do właściwych polskich organów z wnioskiem, czy będą one akceptowały dowody wydane przez te dobrowolne systemy certyfikacji, dla których wydano decyzje, nieobejmujące zakresu określonego w art. 29 ust. 6-7 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. Obecnie Administrator oczekuje na odpowiedź.

Jednocześnie, System KZR INiG zapewnia, że czyni starania w celu uzyskania decyzji potwierdzającej możliwość wykazywania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zawartymi w art. 29 ust. 6-7 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.

Informujemy, iż dn. 1 lipca 2022 r. do grona jednostek certyfikujących Systemu KZR INiG dołączyła firma TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji kontaktowych w wykazie jednostek certyfikujących.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16-17.06.2022 oraz 21.06.2022, Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne.

Szanowni Państwo,


w związku z zapytaniami dotyczącymi certyfikacji biomasy leśnej przez KZR INiG, uprzejmie informujemy, że System prowadzi certyfikację biomasy leśnej. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes, Państwa Członkowskie mogą akceptować dowody systemów dobrowolnych, nawet jeśli nie uzyskały one decyzji.  W Polsce w oparciu o komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-stosowania-dobrowolnych-systemow-certyfikacji-kryteriow-zrownowazonego-rozwoju-na-potrzeby-wymagan-systemu-eu-ets, biomasa leśna z certyfikatem KZR INiG jest akceptowana.

Nie nastąpiła zmiana przepisów w tym zakresie.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2-3.05.2022, Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne.

Forum Biomasy

W dniach 24 i 25 marca 2022 zespół Instytutu Nafty i Gazu - PIB bierze udział w XI Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce, które odbędzie się w Zabrzu.

Miło nam poinformować Państwa, iż Kierownik Biura Systemu KZR, Pani Delfina Rogowska wystąpi z prezentacją w sesji dotyczącej KZR i certyfikacji.

Dużą część programu stanowić będą zagadnienia związane z biomasą i RDF – będziemy dyskutowali zarówno na temat KZR, regulacji, jak i technologii spalania. Swoje wystąpienie potwierdzili m.in.:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Tomasz Pańczyszyn, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Monika Sekuła, KOBiZE IOŚ-PIB
 • Bożena Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu
 • Katarzyna Szwed – Lipińska, Radca Prawny, Ekspert ds. Systemów Wsparcia, wieloletni pracownik URE
 • Arkadiusz Kosiel, Prezes Zarządu, Fortum Silesia
 • Michał Długosz, Bioenergy Europe
 • Andrzej Piotrowski, Veolia Energia Polska
 • Ilona Olsztyńska, SGS Polska
 • Grzegorz Szastok, Sumitomo SHI FW Energia Polska
 • Kamil Ostapski, BMH Technology
 • I wielu innych

Swój udział w Forum stacjonarnie i online potwierdziło już prawie 250 osób: odbiorców, dostawców, producentów biomasy, pelletu i paliw alternatywnych, jak również firm dostarczających usługi doradcze, transportowe i technologię.

Tytuł Gospodarza Honorowego wydarzenia objęła firma Fortum Power & Heat Polska

Forum organizowane jest pod Patronatem Honorowym

 • Pani Anny Moskwy - Ministra Klimatu i Środowiska,
 • Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
 • Prezydenta Miasta Zabrze,
 • Stowarzyszenia Producentów Cementu,
 • Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Jak co roku dwudniowe Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. Zatem nasze Forum jest wydarzeniem typu MUST BE.

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM?

Przede wszystkim: Swój cenny czas! – dostępność 250 przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

 

 • Produkujesz lub dostarczasz surowiec, biomasę lub RDF?
  • Spotkasz swoich obecnych i przyszłych odbiorców
 • Jesteś odbiorcą biomasy, RDF i usług?
  • Spotkasz wielu dostawców i będziesz miał okazję zapoznać się z ich ofertami aby wybrać tą najbardziej dla siebie odpowiednią
 • Dostarczasz technologię?
  • Poznasz osoby chcące postawić nowe bloki lub zmodernizować swoje zakłady
 • Budujesz nowy blok? Remontujesz lub modernizujesz stary?
  • Spotkasz dostawców technologii i usług

 

Brzmi ciekawie? Dołącz do grona osób, które kształtują polską branżę biomasową jeszcze dziś!

Tu znajdziesz szczegółowe informacje oraz zgłosisz swój udział: https://powermeetings.eu/forum-biomasy/

 

Do zobaczenia podczas najważniejszego wiosennego wydarzenia branżowego już 24 i 25 marca w Zabrzu.

Sponsorzy

Zapraszamy do udziału w zbliżających się szkoleniach Systemu KZR INiG:

 

29-30.03.2022 -  Kraków – szkolenie stacjonarne

 "Warsztaty z obliczania emisji GHG - etanol/biomasa stała" – 29.03.2022.

"Warsztaty z obliczania emisji GHG - biodiesel/biogaz"– 30.03.2022

 

5-6.04.2022  - Kudowa Zdrój – szkolenie stacjonarne w języku angielskim

 "Warsztaty z obliczania emisji GHG - etanol/biomasa stała" – 5.04.2022.

"Warsztaty z obliczania emisji GHG - biodiesel/biogaz"– 6.04.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-10.03.2022, Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 grudnia 2021, 3 stycznia 2022 i 7 stycznia 2022 Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne.

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ZDROWYCH SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU  2022 !

 

ŻYCZY ZESPÓŁ KZR INIG

W dniach 18-19 listopada 2021 r. odbędzie się szkolenie; 

„Zasady Systemu KZR INiG”.

Jest to szkolenie podstawowe obejmujące wiedzę z zakresu Systemu po aktualizacji na zgodność Z RED II (wszystkie ścieżki certyfikacji). Zaliczenie tego szkolenia z pozytywnym wynikiem egzaminu jest konieczne dla uzyskania uprawnień audytora KZR INiG. Szkolenie adresowane jest do osób, które chciałyby uzyskać takie uprawnienie i spełniają pozostałe wymagania kompetencyjne, firm wdrożeniowych i przedsiębiorców chcących uzyskać szeroką wiedzę z zakresu KZR INiG. Więcej informacji

 

W dniu 18 listopada 2021 r. odbędzie się szkolenie; 

„Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców.”

Jest to szkolenie obejmujące wyłącznie aspekty wymagań KZR INiG (po aktualizacji na RED II) w odniesieniu do przedsiębiorców. Więcej informacji

 

Szkolenia odbędą się w formule on-line poprzez platformę Cisco WebexMeetings.

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 15 października 2021 r. odbędzie się szkolenie  o charakterze krótkiego webinarium pt. :

„Wprowadzenie do Systemu KZR INiG”

Spotkanie ma na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie informacji ogólnych o Systemie i zakresach certyfikacji w ramach Dyrektywy RED II oraz uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się zapytania.

Szkolenie ma charakter otwarty, bezpłatny dla aktywnych audytorów i uczestników KZR INiG, pozostali uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości  100,00 zł brutto.

Szczegóły dotyczące szkolenia oraz Karta zgłoszenia do pobrania na stronie szkolenia: więcej informacji

Zaproszenie kierujemy do: Audytorów jednostek certyfikujących, firm wdrożeniowych, przedsiębiorców występujących w łańcuchu dostaw biokomponentów, paliw stałych z biomasy, biogazu.

Serdecznie zapraszamy !

Zapraszamy do udziału w zbliżających się szkoleniach Systemu KZR INIG.

   

13 września 2021 r. Zasady Systemu KZR INiG – szkolenie uzupełniające RED II. Jest to szkolenie obejmujące wyłącznie zmiany wymagań wprowadzone dyrektywą RED II w stosunku do RED I. Szkolenie to jest adresowane do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu wymagań Systemu KZR INiG i jest konieczne do utrzymania kompetencji audytora KZR INiG.

18-19 listopad 2021 r. Zasady Systemu KZR INiG. Jest to szkolenie podstawowe obejmujące wiedzę z zakresu Systemu po aktualizacji na zgodność Z RED II (wszystkie ścieżki certyfikacji). Zaliczenie tego szkolenia z pozytywnym wynikiem egzaminu jest konieczne dla uzyskania uprawnień audytora KZR INiG. Szkolenie adresowane jest do osób, które chciałyby uzyskać takie uprawnienie i spełniają pozostałe wymagania kompetencyjne, firm wdrożeniowych i przedsiębiorców chcących uzyskać szeroką wiedzę z zakresu KZR INiG.

 


18 listopad 2021 r. Certyfikacja KZR INiG - wymagania dla przedsiębiorców. Jest to szkolenie obejmujące wyłącznie aspekty wymagań KZR INiG (po aktualizacji na RED II) w odniesieniu do przedsiębiorców.


Szkolenia odbędą się w formule on-line poprzez platformę Cisco WebexMeetings.

Więcej informacji w zakładce SZKOLENIA.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Informacja w pliku PDF (kliknij, aby otworzyć).

Zapraszamy do udziału w nowych edycjach szkoleń Systemu KZR INIG.

 
 Zasady Systemu KZR INIG

 

przejdź na
stronę szkolenia

Zakres szkolenia:

 

1. Opis Systemu KZR INiG.
2. Wymagania ogólne i formalne wobec uczestników Systemu
3. Kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do pochodzenia surowca
4. Obsługa Modułu KZR INiG
5. Biomasa leśna

6. System bilansu masy.
7. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych.

 

8. Wymagania w zakresie produkcji rolnej oraz dobrych praktyk społecznych (spoza UE)

9. Wymagania wobec jednostek certyfikujących

10. Wytyczne do przygotowania i prowadzenia audytu
11. Wymagania wobec audytorów
12. Analiza listy pytań kontrolnych

 

Zasady Systemu KZR INiG – szkolenie uzupełniające RED II

  

przejdź na
stronę szkolenia

Zakres szkolenia:

1. Wymaga ogólne
2. Definicje
3. Certyfikacja podmiotów gospodarczych
4. Lista pytań kontrolnych
5. Wymagania dla Jednostek Certyfikujących
6. Bilans masy
7. Metodyka GHG
8. Weryfikacja pochodzenia biomasy leśnej

 

Szkolenia odbędą się w formule on-line poprzez platformę Cisco WebexMeetings.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń (link do kartu zgłoszenia).

 

Uprzejmie informujemy, że zostały zaplanowane terminy szkoleń w ramach nowej dyrektywy RED 2 w dn. 12.07.2021 r. i 13.09.2021 r.  pt. "Zasady Systemu KZR INiG – szkolenie uzupełniające RED II - ON-LINE". Zapraszamy do zapisów.

Szkolenie, zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu, uprawniać będzie do prowadzenia audytów zgodnie z dyrektywą 2018/2001, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów (w tym zakończenia podstawowego szkolenia „Zasady systemu KZR INiG").

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich audytorów KZR INiG.

Szczegóły na stronie http://www.kzr.inig.eu/pl/szkolenia/Zasady+Systemu+KZR+INiG-2.

Zapraszamy do zapisów na szkolenie "Zasady Systemu KZR INiG – szkolenie uzupełniające RED II - ON-LINE" . Szkolenie, zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu, uprawniać będzie do prowadzenia audytów w ścieżce certyfikacji „biopaliwa i biopłyny" zgodnie z dyrektywą 2018/2001, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów (w tym zakończenia podstawowego szkolenia „Zasady systemu KZR INiG").

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich audytorów KZR INiG. Proponujemy udział w jednym z dwóch wybranych terminów - 2 lub 5 lipca 2021 r. Szczegóły na stronie http://www.kzr.inig.eu/pl/szkolenia/Zasady+Systemu+KZR+INiG-2.

28-06-2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r.  Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne.

Informujemy, iż dn. 26 kwietnia 2021 r. do grona jednostek certyfikujących Systemu KZR IZG dołączyła firma United Registrar of Systems Polska Sp. z o. o.

Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji kontaktowych w wykazie jednostek certyfikujących.

Biuro Systemu Certyfikacji Biomasy (BSCB) uruchomiło elektroniczną platformę – panel BOK Moduł KZR. Moduł KZR jest platformą do e-rejestracji i odnawiania uczestnictwa w Systemie i głównym kanałem komunikacji Uczestnika z BSCB i jednostką. Moduł KZR zastąpi dotychczasową ścieżkę komunikacji. Za pośrednictwem Modułu, Uczestnik będzie wykonywał działania w ramach uczestnictwa w Systemie. Zredukowana zostanie liczba dokumentów w formie papierowej.

 Moduł KZR zapewnia:

 •  rejestrację/zmianę danych/odnowienie umowy on-line,
 • elektroniczny obieg dokumentów – łatwa i szybka komunikacja pomiędzy Jednostką,  Biurem Systemu KZR INiG a Klientem/Uczestnikiem,
 • łatwe i szybkie raportowanie sprzedaży biomasy on-line,
 • automatyzację działań - alerty dot. aktualizacji, pojawienia się dokumentu, zmiany statusu, zmiany danych,
 • minimalizację błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim,
 • odtworzenie historii zmian (logi),
 • stworzenie bezpiecznej bazy danych - wszystkie  dokumenty w jednym miejscu,

Szkolenie odbędzie się w formule on-line w dn. 25 maja 2021 r. poprzez platformę Cisco WebexMeetings.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń - http://www.kzr.inig.eu/pl/szkolenia/modul-kzr/

Koszt udziału - 350 zł/osobę.

 

15-04-2021

Zapraszamy do udziału w II edycji seminarium "Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych – zgodnie z Dyrektywą RED II", które obędzie się w formule on-line w dn. 23 marca 2021 r.

Prowadzącym seminarium będzie p. Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy Instytut Nafty i Gazu – PIB, współtwórca Systemu KZR INiG, która wygłosi referat pt. "Metodologia obliczania emisji GHG w cyklu życia paliw biomasowych, zgodnie z dyrektywą RED II". Drugim prelegentem reprezentującym System KZR INIG będzie p. Michał Pajda, którego wstąpienie będzie dotyczyło dokumentowania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy leśnej i biomasy agro.

Więcej szczegółów na stronie organizatora, firmy powermeetings.eu

Już od dziś (15 marca), aby zostać nowym Uczestnikiem Systemu KZR INiG i uzyskać po raz pierwszy Certyfikat KZR INiG należy zarejestrować się w aplikacji Moduł KZR (link).

Rejestracja przez Moduł KZR dotyczy tylko klientów starających się o certyfikację po raz pierwszy. Z dotychczasowymi Uczestnikami będziemy się kontaktować indywidualnie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Zasady Systemu KZR INIG, które odbędzie się 15-16 marca 2021 r. w formule ON-LINE.

Szkolenia prowadzone będzie poprzez platformę Cisco Webex Meetings.

Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszenia.

03-03-2021

Już niedługo nowi wnioskujący o uczestnictwo w Systemie będą rejestrowali się składając wniosek o rejestrację on-line, a dotychczasowi klienci/Uczestnicy będą wdrażani etapowo do nowej platformy Modułu KZR !

Moduł KZR zapewni:

 • Rejestrację/zmianę danych/odnowienie umowy on-line
 • Elektroniczny obieg dokumentów - usprawnienie komunikacji i obiegu dokumentów pomiędzy Jednostką Certyfikującą, Systemem KZR INiG a Klientem/Uczestnikiem
 • Łatwe i szybkie raportowanie kwartalne sprzedaży biomasy on-line
 • Automatyzację działań - alerty dot. aktualizacji, pojawienia się dokumentu, zmiany statusu, zmiany danych
 • Minimalizację błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim
 • Odtworzenie historii zmian

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco komunikatów i informacji z Systemu!

Zapraszamy do udziału w seminarium "Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych – zgodnie z Dyrektywą RED II", które obędzie się w formule on-line w dn. 20 stycznia 2021 r.

Prowadzącym seminarium będzie p. Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy Instytut Nafty i Gazu – PIB, współtwórca Systemu KZR INiG, która wygłosi referat pt. "Metodologia obliczania emisji GHG w cyklu życia paliw biomasowych, zgodnie z dyrektywą RED II". Drugim prelegentem reprezentującym System KZR INIG będzie p. Michał Pajda, którego wstąpienie będzie dotyczyło dokumentowania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy leśnej i biomasy agro.

Więcej szczegółów na stronie organizatora, firmy powermeetings.eu

Informujemy, że w dniach 23, 24 oraz 28 grudnia 2020 r. Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne.

Zapraszamy do udziału w organizowanym dn. 10.12.2020 r. przez firmę powermeetings.eu „Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce - Spalanie Biomasy".

Jednym z prelegentów będzie pani Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemu KZR Instytut Nafty i Gazu – PIB, współtwórca Systemu KZR INiG, która wygłosi referat pt. „Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do paliw z biomasy – wyzwania dla dostawców i odbiorców w zakresie Dyrektywy RED II. Zasady obliczania wpływu paliw z biomasy i ich odpowiedników kopalnych na emisję gazów cieplarnianych (GHG) zgodnie z załącznikiem VI Dyrektyw RED II".

Spotkanie odbędzie się w formule on-line. Więcej na stronie https://powermeetings.eu/forum-technologi-w-cieplownictwie-energetyce-spalanie-biomasy/

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Doskonalenie audytowania KZR INiG", którego kolejna edycja odbędzie się  7 grudnia 2020 r. w formie ON-LINE.

Adresatami szkolenia są audytorzy i załoga wspomagająca jednostek certyfikujących, firmy wdrożeniowe oraz przedsiębiorcy certyfikowani w systemie KZR INiG.

Szczegółowy program spotkania oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie http://www.kzr.inig.eu/pl/szkolenia/doskonalenie-audytowania-kzr-inig/

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkoleń z zakresu Systemu KZR INiG.

Szkolenia odbywać się będą w formule ON-LINE poprzez platformę Cisco Webex Meetings.

Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszenia i udziału.

Certyfikacja KZR INiG –

wymagania dla

przedsiębiorców" -
ON-LINE
7.10.2020 r.

 

Zasady Systemu

KZR INiG"

- ON-LINE

Warsztaty z

obliczania

emisji GHG – ścieżka

produkcji bioetanolu

- ON-LINE

     

Krajowa Izba Biopaliw, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, działając wspólnie w ramach Koalicji Na Rzecz Biometanu opracowały „Białą Księgę Biometanu. Bariery rozwoju sektora biometanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania”, która ma stanowić branżową mapę drogową do rozwoju sektora biometanowego w Polsce.

Przygotowany materiał jest zarówno wskazówką do działania dla administracji państwowej, jak i ścieżką dla inwestorów w biometanownie. 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do lektury i aktywnego dialogu na temat przyszłości sektora biometanu w Polsce!

Pobierz plik PDF
 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez firmę CBE Polska Spotkaniu z ekspertem: REDII a branża biopaliw. Spotkanie odbędzie się formie webinaru online w dniu 19 czerwca 2020, w godzinach 9:30-11:30. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prowadzącym spotkanie będzie pani Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemu KZR Instytut Nafty i Gazu - PIB, współtwórca Systemu KZR INiG - zatwierdzonego przez Komisję Europejską i kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy Instytutu. Prelegentka jest audytorem oraz wieloletnim trenerem w szkoleniach z zakresu Systemu KZR INiG, w tym z obliczania emisji gazów cieplarnianych. 

Zagadnienia poruszane podczas webinaru:

 • Zmiany w dyrektywie RED II w obszarze biopaliw
 • Cele biopaliwowe wg RED II
 • Bilans masy wg RED II
 • Zmiany w metodyce obliczania emisji GHG w cyklu życia biopaliw
 • Wpływ zmian wprowadzonych RED II na proces audytu KZR INIG
 • Emisja GHG w cyklu życia biopaliw (RED vs RED II) - analiza przypadków
 • Analiza składowych w cyklu życia biopaliw wg RED i RED II
 • Porównanie emisji GHG w cyklu życia bioetanolu wyznaczonej w oparciu o metodologię RED i RED II dla wybranego przypadku
 • Porównanie emisji GHG w cyklu życia biodiesla wyznaczonej w oparciu o metodologię RED i RED II dla wybranego przypadku

Szanowni Państwo.
W czasach obecnego zagrożenia epidemicznego, cały Zespół Systemu KZR INiG skoncentrował się na odpowiedniej organizacji pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo nam i naszym klientom.

W związku z tym, chcemy Państwu zaproponować udział w przygotowanych przez nas warsztatach z zakresu obliczania emisji GHG w formie ON-LINE, zaplanowanych w dniach 24-25 czerwca 2020 r.:

 1. Warsztaty z obliczania emisji GHG – ścieżka produkcji biodiesla 
  Termin: 24 czerwca 2020 r.
 2.  Warsztaty z obliczania emisji GHG – ścieżka produkcji bioetanolu
  Termin: 25 czerwca 2020 r.

Warsztaty zrealizowane będą bezpiecznie i bez konieczności wychodzenia z biura, za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meetings, jednocześnie z zachowaniem wszystkich dotychczasowych elementów szkolenia.

Zapraszamy do przesyłania wypełnionych kart zgłoszenia. Szczegóły organizacyjne wraz z hasłem dostępu do szkoleń zostaną Państwu przesłane na tydzień przed planowanym szkoleniem.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż mogą Państwo składać wstępną deklarację wzięcia udziału w szkoleniu online: „Zasady Systemu KZR INiG", które przewidujemy zorganizować we wrześniu br. (termin jeszcze nie ustalony).

Niezależnie od aktualnej sytuacji, dołożymy wszelkich starań, aby szkolenia odbyły się na dotychczasowym poziomie, z zapewnieniem możliwie najwyższej jakości usługi.

Serdecznie zapraszamy.

25-05-2020

Informujemy, iż z dniem 21 maja 2020  r. nastąpiła aktualizacja formularza Systemu KZR INiG Wniosek o rejestrację w Systemie KZR INIG do wersji 7.

Zaktualizowany plik jest dostępny w dziale FORMULARZE.

22-05-2020

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy dołączył do Koalicji Na Rzecz Biometanu. Tym samym inicjatywa Krajowej Izby Biopaliw oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego ukierunkowana na rozwój sektora biometanu w Polsce zatacza coraz szersze kręgi. 

Koalicja jest szansą na zarówno pełne zdiagnozowanie barier formalnych i praktycznych, jak również wypracowanie korzystnych rozwiązań legislacyjnych i pomocowych, które udrożnią sektorowi wykorzystanie wciąż drzemiącego potencjału krajowego.

INiG - PIB tradycyjnie już jest aktywną stroną dyskusji dotyczących zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w transporcie, od lat współpracując z KIB m.in. na forum Rady Systemu Certyfikacji KZR INiG.  

31-03-2020

Zgodnie z ustaleniami Rady Systemu KZR INiG oraz wytycznymi Komisji Europejskiej, w okresie do 1 lipca 2020 r. dla zaplanowanych audytów recertyfikujących możliwe będzie przeprowadzenie audytu zdalnego, lub  w przypadku braku możliwości przeprowadzenia takiego audytu, przedłużenie ważności certyfikatu.

Audyt na miejscu będzie musiał być przeprowadzony do trzech miesięcy od zakończenia tego okresu. Przedsiębiorców, których bezpośrednio dotyczy ta informacja prosimy o kontakt z jednostką certyfikującą w celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji lub o kontakt z Systemem KZR INiG

27-03-2020

W związku z panującą obecnie epidemią koronawirusa, wszystkie zaplanowane na najbliższy czas szkolenia  w ramach Systemu KZR INiG zostały odwołane o czym informowaliśmy Państwa za pośrednictwem newslettera.

Tym samym zostały wyznaczone nowe terminy szkoleń:

 1. Warsztaty z obliczania emisji GHG – ścieżka produkcji biodiesla24 czerwca 2020 r.
 2. Warsztaty z obliczania emisji GHG – ścieżka produkcji bioetanolu25 czerwca 2020 r.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w powyższych szkoleniach.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, iż Państwa bezpieczeństwo jest dla nas sprawą nadrzędną i będziemy na bieżąco monitorować sytuację.

25-03-2020

Informujemy, że w związku z zaleceniami związanymi z zapobieganiem rozszerzania się epidemii koronawirusa w Polsce odwołane zostały zaplanowane szkolenia z warsztatów obliczania emisji GHG, wyznaczone na 21-22 kwietnia 2020 r.

O aktualnych terminach szkoleń będziemy informować na bieżąco.

Miło nam poinformować, że Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy został jednym z patronów honorowych seminarium "Biopaliwa - prawo, rynek i trendy", które odbędzie się 18 lutego 2020 r. w Warszawie.

W trakcie seminarium referat pt. "Zmiany w certyfikacji KZR INiG wynikające z dyrektywy RED II wygłosi p. Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy INIG - PIB.

 

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów Polskich i zagranicznych związanych z branżą biopaliw. Prelegenci omówią najbardziej istotne kwestie takie jak: dyrektywa REDII, zmiany w certyfikacji biopaliw i biokomponentów wynikające z REDII, realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego, opłata emisyjna, obowiązkowy bioblending itd. Seminarium stanie się platformą wymiany wiedzy dla branży, co może przyczynić się do rozwoju innowacyjności oraz nowatorskich projektów. W pierwszej części seminarium skupimy się na otoczeniu regulacyjnym branży. W drugiej części dnia, prelegenci przedstawią case studies dotyczące produkcji biokomponentów, wykorzystania biopaliw w transporcie oraz badania jakości biopaliw.

Organizatorem seminarium jest firma CBE Polska. Szczegółowy program dostępny jest na stronie organizatora

W dniach 4-5 luty 2020 r. przedstawiciele Systemu KZR INiG będą uczestniczyć w XIII Forum Europa-Ukraina i IV Targach Wschodnich w Rzeszowie-Jasionce. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko. Szczegółowe informacje pod adresem.

W dniu 4 marca zapraszamy Państwa na szkolenie pt. "Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców", szczegółowe informacje na stronie szkolenia.

W dniach 4-5 marca zapraszamy Państwa na szkolenie pt. "Zasady Systemu "KZR INiG".

W dniu 21 kwietnia zapraszamy Państwa na szkolenie pt. "Warsztaty z obliczania emisji GHG – ścieżka produkcji biodiesla".

W dniu 22 kwietnia zapraszamy Państwa na szkolenie pt. "Warsztaty z obliczania emisji GHG – ścieżka produkcji bioetanolu".

Zapraszamy do udziału w najbliższych szkoleniach z zakresie Systemu KZR INiG.

kliknij w miniaturę 

 

kliknij w miniaturę 

 

kliknij w miniaturę  kliknij w miniaturę W dniach 22-23 października 2019 r. w Krakowie, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA zorganizowały w Krakowie X Konferencję Naukowo-Techniczną FUELS' ZOOM 2019, pt.: „Paliwa i biopaliwa silnikowe po roku 2020".

W pięciu sesjach tematycznych, zakończonych dyskusją, zaprezentowano 15 referatów.

Wykład otwierający zatytułowany „Rola i znaczenie biogazu i jego pochodnych stosowanych w transporcie", wygłosił Waldemar Majewski z ramienia Ministerstwa Energii. Wyjaśnił on dlaczego biogaz ma duży potencjał możliwy do wykorzystania w sektorze transportowym, wskazał technologie wspierające efektywne pozyskanie tego surowca oraz przybliżył kierunki działania w obszarze wiązanym z wykorzystaniem krajowego potencjału w sektorze biometanu.
Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw, w swojej prezentacji przedstawił cele na 2030 rok okiem wytwórcy oraz przedstawił liczne pytania związane z problematyką synergii w obszarze produkcyjnym biopaliw i próbę odpowiedzi na te pytania.

Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Leszek Wiwała, przedstawił referat „Czy przemysł naftowy może być eco?", w którym zawarł fakty dotyczące zużycia paliw kopalnych na tle paliw ze źródeł odnawialnych oraz perspektywy rozwoju nowych technologii zmniejszających emisję GHG.

W referacie „Jakość paliw w Europie: historia i przyszłość" Urszula Szałkowska z SGS Germany GmbH, porównała dane jakościowe dla paliw na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, w tym z dodatkiem biopaliw oraz przedstawiła wnioski wynikające z monitoringu jakości benzyny i oleju napędowego w Europie.

Jarosław Cendrowski z Grupy LOTOS S.A., podczas swojego wystąpienia przedstawił dane na temat realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w aspekcie jego wdrożenia w Polsce w perspektywie roku 2020 oraz w kolejnych latach, aż do roku 2030. Równocześnie wskazał na bariery i trudności przed którymi stoją podmioty realizujące NCR.

W prezentacji pt. „Biopaliwa i biochemikalia – nowoczesna biorafineria w ORLEN Południe" Grzegorz Samerjak zaprezentował działania, jakie ORLEN podejmuje w zakresie rozwoju nowych technologii; działania, które w przyszłości mają pomóc w zmniejszeniu emisji GHG, a firmę ORLEN Południe S.A. przekształcić w nowoczesną biorafinerię.

W kolejnej sesji Jan Lubowicz z INiG – PIB przedstawił referat pt.: „Czy FAME może mieć lepszą jakość?". Poruszył temat wpływu procesu destylacji na właściwości FAME oraz wpływ destylowanego FAME na parametry jakościowe oleju napędowego.

Aleksandra Filip z PKN ORLEN S.A., przedstawiła zagadnienie technologii biopaliw drop-in w aspekcie ich rozwoju na świecie, ograniczeń technologicznych związanych z tymi paliwami oraz perspektyw wprowadzenia tych paliw w Polsce.
I dzień Konferencji zamknął Zygmunt Burnus z INiG – PIB, który przedstawił metodykę analityczną oznaczania składników lipidowych dla oceny stopnia konwersji do węglowodorów na instalacji współuwodornienia.

Ponieważ produkcja biokomponentów zaawansowanych generacji odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, szczególne miejsce drugiego dnia Konferencji poświęcone zostało certyfikacji KZR i sposobom ograniczania emisji GHG w łańcuchu dostaw biopaliw.

W pierwszej sesji drugiego dnia, Delfina Rogowska z INiG – PIB podsumowała pracę, rozwój i osiągnięcia Systemu KZR INiG na przestrzeni ostatnich 5 lat. Przedstawiła także perspektywy i wyzwania, jakie stoją przed tym jedynym polskim system certyfikacji biopaliw i biopłynów w najbliższych latach.

Przegląd aktualnej sytuacji rynkowej w zakresie certyfikacji Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju przedstawił Wojciech Rylski z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W prezentacji pokazane zostały dane statystyczne dotyczące wydanych certyfikatów i ilości wyprodukowanych biokomponentów na przestrzeni ostatnich lat oraz działania KOWR w zakresie nadzoru nad certyfikacją na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Wojciech Mazela, z firmy BZK Sp. z o.o. omówił zagadnienia produkcji biometanu i możliwości jego zastosowania. Poruszył również kwestię perspektyw rozwoju biogazowi
w Polsce.

W kolejnej prezentacji Kamil Berdechowski z INiG – PIB przedstawił szczegółowo zmiany, jakie zostaną wprowadzone w dyrektywie RED II w stosunku do obecnie stosowanego ustawodawstwa (RED i ILUC), w tym zmiany w załączniku V.
W wystąpieniu pt.: „Obliczenia rzeczywistej emisji GHG dla etapu uprawy surowca w aspekcie wymagań prawnych, oczekiwań odbiorcy i możliwości dostawcy", Katarzyna Czekała z firmy Best Quality, przedstawiła obszerne wyniki badań własnych, dotyczących obliczania emisji GHG prowadzonych dla polskich firm.

W ostatniej prezentacji pt.: „Emisja GHG dla etapu transportu", Michał Pajda z INiG – PIB omówił wyniki badań prowadzonych w zakresie obliczania emisji GHG w transporcie kolejowym.
Konferencję prowadziła Beata Altkorn z INiG – PIB.

Program Konferencji przełożył się na ciekawe debaty oraz liczne dyskusje pomiędzy uczestnikami konferencji. Uwzględniał istotne zagadnienia związane z wymaganiami stawianymi przez obecne prawo podmiotom gospodarczym występującym w łańcuchu dostaw paliw i biopaliw ciekłych, wykorzystywanych w transporcie samochodowym, w tym roli biogazu/biometanu, w spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym przedstawiciele koncernów naftowych: Grupy LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., Circle K, Shell, wytwórców biokomponentów: Orlen Południe, Lotos Biopaliwa, BZK, Pannonia Bio ZRT, dystrybutor paliw: PERN. w w Konferencji czynny udział wzięli przedstawiciele organów administracji państwowej: Ministerstwa Energii oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także stowarzyszeń: Krajowej Izby Biopaliw, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, jednostek certyfikujących: SGS, DEKRA, laboratoriów badawczych, ośrodków naukowych i wiele innych podmiotów występujących w łańcuchu dostaw paliw i biopaliw.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Energii oraz Krajowa Izba Biopaliw.
Partnerem Głównym Konferencji była Grupa LOTOS S.A.
Patronem merytorycznym był System Certyfikacji KZR INiG.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Doskonalenie audytowania KZR INiG, które odbędzie się 2-3 grudnia 2019 r. w Hotelu „Zamek Bobolice”.

Szczegóły szkolenia (zakres tematyczny, koszt) dostępne są na stronie www. Prosimy o zgłaszanie tematów, które zdaniem Państwa powinny być poruszone na szkoleniu. Szkolenie jest obowiązkowe dla jednostek certyfikujących.

Zapraszamy.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy objął  patronat honorowy nad konferencją organizowaną przez Krajową Izbę Biopaliw.Serdecznie zapraszamy na VIII. edycję konferencji Krajowej Izby Biopaliw "Biopaliwa transportowe - szanse, zagrożenia, wyzwania", która odbędzie się w dniu 26 września w Warszawie.

Aby się zarejestrować, należy przesłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres konferencja@kib.pl.

Program_konferencji

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_pdf

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_doc


http://kib.pl/konferencja/

W programie konferencji mnóstwo ciekawych wystąpień, prezentujących perspektywę krajową i zagraniczną oraz debata panelowa z udziałem autorytetów branży - szczegóły w programie konferencji oraz na stronie www.kib.pl/konferencja.

Po raz pierwszy konferencja polsko-angielska z tłumaczeniem symultanicznym!

 

Agencja BLE poinformowała o zbliżających się najnowszych zmianach i wydarzeniach.

 

1.    Wprowadzenie opcji połączonej transkrypcji dowodów dla dostawców

 

Po wprowadzeniu obowiązku podawania dokładnych obliczeń emisji na dowodzie, uczestnicy mogą generować dowód tylko z jednym krajem uprawy i tylko jednym rodzajem biomasy.

Prowadzi to do zwiększenia liczby dowodów zrównoważonego rozwoju, szczególnie w zakresie przetwarzania odpadów i pozostałości.

Jak już BLE wcześniej informowało, wytwórcy biokomponentu mogą przesyłać te dowody do bazy Nabisy za pomocą pliku csv.

Aby uprościć przetwarzanie zwiększonej liczby dowodów, od teraz wprowadzona zostanie również opcja połączonej transkrypcji dowodów dla dostawców.

Dostawcy będą mogli wybrać kilka (maksymalnie 30) dowodów, aby przenieść je na inne konto za pomocą jednej aplikacji.

 

2.    Outlook: Jednoczesne pobieranie kilku (przesłanych) dowodów

 

W jednej z kolejnych aktualizacji udostępniona zostanie nowa opcja pobierania.

Uczestnicy, którzy przesyłają kilka dowodów w formacie csv, będą mogły pobrać je w pakiecie, który udostępnia dowody indywidualnie. Szczegóły dotyczące tej opcji zostaną podane w późniejszym terminie.

 

3. Zmiana układu informacji Nabisy pod adresem ble.de/biomasse

 

Informacje na temat Nabisy dostępne na stronie www.ble.de/biomasse zostały teraz skonsolidowane na dodatkowej stronie „Informacje dotyczące Nabisy”, gdzie są podzielone na:

 • Informacje ogólne (np. aktualna lista rodzajów biomasy, FAQ i inne)
 • Listy informacyjne
 • różne (np. podręczniki).

 

4. Warsztaty Nabisy (planowane od września do listopada 2019 r.)

 

Jesienią/zimą 2019 planowane są warsztaty Nabisy w BLE w Bonn, zarówno dla końcowych wytwórców biokomponentów, jak i dla ich dostawców. Każdy warsztat potrwa około 3,5 godziny i będzie ograniczony do 10 uczestników, ze względu na miejsce.

 

 

Rola w łańcuchu dostaw

Data

Czas

Producenci

24 Wrzesień 2019

9:00 – 12:30 w j. niemieckim

22 Październik 2019

9:00 – 12:30 w j. angielskim

05 Listopad 2019

9:00 – 12:30 w j. niemieckim

12 Listopad 2019

9:00 – 12:30 w j. niemieckim i angielskim jeśli będzie konieczne

19 Listopad 2019

9:00 – 12:30 w j. niemieckim

26 Listopad 2019

9:00 – 12:30 w j. niemieckim

 

 

 

 

 

 

Dostawcy

24 Wrzesień 2019

13:30 – 17:00 w j. niemieckim

22 Październik 2019

13:30 – 17:00           w j. angielskim

05 Listopad 2019

13:30 – 17:00 w j. niemieckim

12 Listopad 2019

13:30 – 17:00 w j. niemieckim i angielskim jeśli będzie konieczne

19 Listopad 2019

13:30 – 17:00 w j. niemieckim

26 Listopad 2019

13:30 – 17:00 w j. niemieckim

 

 

Na warsztaty dotyczące handlowców można zarejestrować na stronie https://bscw.bund.de/pub/bscw.cgi/78600472.

W przypadku warsztatów dla producentów końcowych można zarejestrować się na stronie https://bscw.bund.de/pub/bscw.cgi/78604052.

Rejestracja trwa do 18 września 2019 r. (18:00).

Podczas rejestracji można zaproponować tematy do dyskusji podczas warsztatów.

Rejestracje będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Do zarejestrowanych osób zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją, czy otrzymali miejsce na warsztatach lub na której pozycji listy rezerwowej się znajdują.

 

 

5. Podanie zbyt wysokich obliczonych wartości GHG prowadzi do nieważności dowodu

 

BLE przypomina, że podanie zawyżonej  wartości emisji na dowodzie, z tego powodu, że  faktyczny (korzystny) bilans emisji nie jest wynagradzany przez rynek,  jest uważane za fałszywe oświadczenie zgodnie z §§ 20 ust. 1 Biokraft-NachV (rozporządzenie o zrównoważonym rozwoju biopaliw) lub BioSt-NachV (rozporządzenie o zrównoważonym rozwoju bioelektryczności). Fałszywe oświadczenie pociąga za sobą nieważność odpowiedniego dowodu - tak jak w przypadku, gdy określono zbyt niską wartość.

 

6. Różne (zmiany techniczne, zakres uprawnień i adresy e-mail)

A. Zmiany techniczne przy wprowadzaniu POS-ów,

B. Zakres uprawnień uczestników. Zakres certyfikacji jest ściśle powiązany z produktami, które są rejestrowane w Nabisy,

C. Adresy e-mail: BLE sugeruje indywidualne dodanie adresu e-mail do swojej listy. Dzięki temu BLE będzie mogło przesłać listy informacyjne i najnowsze wiadomości bezpośrednio.

W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres nabisy@ble.de z tytułem: „Subscribe Nabisy Mail”.

W wiadomości e-mail należy podać tylko następujące informacje:

- Imię (w przypadku wiadomości e-mail powiązanej z funkcją, imię można pominąć)

- Nazwa firmy.

W celu usunięcia adresu e-mail z listy BLE, wystarczy wysłać pusty e-mail na adres nabisy@ble.de, podając w tytule „Unsubscribe Nabisy Mail”. BLE usunie adres e-mail i wszystkie związane z nim dane listy mailingowej.

 

 

W przypadku wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Systemów Certyfikacji Biomasy.

 

W dniach 22 - 23 października zapraszamy Państwa na X edycję Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS’ ZOOM 2019 pt. „Paliwa i biopaliwa silnikowe po roku 2020".

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie bieżącym wyzwaniom i problemom stawianym przed przemysłem paliwowym i biopaliwowym wynikającym z uregulowań prawnych i rozwoju układów paliwowych i konstrukcji silników.

Program Konferencji uwzględnia istotne zagadnienia związane z wymaganiami stawianymi przez obecne prawo podmiotom gospodarczym występującym w łańcuchu dostaw paliw i biopaliw ciekłych, wykorzystywanych w transporcie samochodowym, w tym roli biogazu/biom etanu, w spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju. Tegoroczna konferencja jest edycją jubileuszową, dlatego w programie nie zabraknie również miejsca dla tematyki mającej charakter podsumowujący zmiany jakości paliw w przeciągu ostatnich 10 lat.

Ponieważ produkcja biokomponentów zaawansowanych generacji odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostanie także certyfikacji KZR i sposobom ograniczania emisji GHG w łańcuchu dostaw biopaliw.

Konferencja adresowana jest do producentów paliw i biopaliw ciekłych, producentów biokomponentów, podmiotów przetwarzających biomasę na cele paliwowe i energetyczne, w tym w szczególności do producentów oleju rzepakowego, gorzelników a także biogazowni oraz wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w produkcję lub przetwarzanie biomasy na cele paliwowe i energetyczne (więcej Informacji).

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. nieczynne będzie Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. nieczynne będzie nasze Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy.

W dniach 4-5 czerwca zapraszamy Państwa na szkolenie "Zasady Systemu KZR INiG", szczegółowe informacje na stronie szkolenia.

Informujemy również, że planujemy w tym roku przeprowadzić szkolenie "Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców". Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Termin zostanie ustalony po zebraniu minimalnej ilości uczestników.

Agencja BLE informuje, że w dniu 11.04.2019 została zaktualizowana baza Nabisy. Zmiany dotyczą możliwości wprowadzania danych pozwalających na dokładniejsze przypisanie   POS-ów do konkretnych dostaw, a także połączenia z austriackim systemem elNa.

Podmioty zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Systemów Certyfikacji Biomasy.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia "Zasady Systemu KZR INiG", które odbędzie się w dniach 4 - 5 czerwca 2019 r. w Krakowie.

W programie szkolenia m. in.:

 • ustawodawstwo w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw
 • opis Systemu KZR INiG
 • wymagania ogólne i formalne wobec uczestników Systemu
 • wymagania Systemu wobec gruntów na których uprawiane były surowce (UE)
 • wymagania w zakresie produkcji rolnej oraz dobrych praktyk społecznych (spoza UE)
 • system bilansu masy
 • metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych
 • wymagania wobec jednostek certyfikujących
 • wymagania wobec audytorów
 • wytyczne do przygotowania i prowadzenia audytu
 • analiza listy pytań kontrolnych (UE)
 • analiza listy pytań kontrolnych (spoza UE)
 • formularze obowiązujące w systemie KZR INiG
 • raportowanie

Więcej na temat szkolenia na stronie: http://www.kzr.inig.eu/pl/menu3/Zasady+Systemu+KZR+INiG/

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska wydała decyzję nr 2018/1984 uznającą System KZR INiG na kolejne 5 lat, ważną do dnia 3 stycznia 2024 roku. (Link)
Decyzja ta nie wprowadza zmian merytorycznych do Systemu KZR INiG w stosunku do ostatniej aktualizacji z września 2017 roku. 

Szanowni Państwo,
Agencja BLE informuje, że w najbliższym czasie wprowadzi zmiany w raportowaniu emisji GHG, zasadach wystawiania POS-ów oraz inne zmiany porządkowe. Podaje również nowy wzór pliku csv do przesyłania POS-ów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  www.ble.de/biomasse

Podmioty zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Systemów Certyfikacji Biomasy

Informujemy, że weszła już w życie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, potocznie zwana dyrektywą RED II. Dyrektywa określa cele zużycia odnawialnych źródeł energii w latach 2021- 2030. Wprowadza również wiele zmian w obszarze certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, które będą obowiązywać od 2021 roku, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. Tekst dyrektywy można znaleźć pod linkiem: Dyrektywa RED II

"Doskonalenie audytowania  KZR INiG",
10 - 11 grudnia 2018 r. w "Zamku Królewskim w Niepołomicach"

"Warsztaty z obliczania emisji GHG - ścieżka produkcji biodiesla",
12 marca 2019 roku, w Pionie Technologii Nafty INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków

"Warsztaty z obliczania emisji GHG - ścieżka produkcji bioetanolu",
13 marca 2019 roku, w Pionie Technologii Nafty INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków

Szanowni Państwo,
Agencja BLE informuje, że w 4th KW 2019 zostanie uaktualniona aplikacja internetowa bazy NABISY. Główna zmiana dotyczyć będzie nowo zarejestrowanych POS-ów, gdzie konieczne będzie wskazanie emisji GHG w postaci wzoru sumy. W związku z tym nie będzie możliwe łączenie POS-ów. Jak zaznacza BLE, POS-y, które zostały zarejestrowane w bazie przed aktualizacją oprogramowania, nie będą utrzymane. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Szkolenie "Doskonalenie audytowania KZR INiG"
                               
10 - 11 grudnia 2018 r. 


"Zamek Królewski w Niepołomicach" 
32-005 Niepołomice, ul. Zamkowa 2

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Data/godzina

Zakres tematyczny

Prowadzący

Forma  zajęć

10.12.2018

16.30-17.00

Rejestracja

 

 

17.00-17.30

Poczęstunek

 

 

17.45-18.30

Podsumowanie roku 2018 oraz wyzwania po 2020 r.

Wojciech Mazela

Wykład

18.30-19.30

Przerwa

 

 

19.30-20.30

Tajemnice  Zamku Królewskiego w Niepołomicach

 

 

20.30-24.00

Uroczysta kolacja

 

 

11.12.2018

10.00-10.45

Analiza typowych błędów w listach pytań kontrolnych

Delfina Rogowska

Wykład

10.45-11.30

Weryfikacja arkusza obliczania wartości rzeczywistych emisji GHG

Kamil Berdechowski

Warsztaty

11.30-11.45

Przerwa kawowa

 

 

11.45-12.15

Bilans masy – wykład teoretyczny

Kamil Berdechowski

Wykład

12.15-13.30

Weryfikacja bilansu masy

Delfina Rogowska

Warsztaty

13.30-13.45

Przerwa kawowa

 

 

13.45-14.15

Audyt u przedsiębiorcy - dobre praktyki audytowe

Delfina Rogowska

Wykład

14.15

Obiad

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy został Partnerem konferencji Life Science Open Space 2018, która odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Zespół KZR INiG będzie liderem sesji tematycznej Biogospodarka, w trakcie której nasi Pracownicy przedstawią również dwa referaty:  "Aspekty środowiskowe pozyskiwania biomasy do produkcji biopaliw i biopłynów" oraz „Biodegradowalne środki smarowe”.

Impreza adresowana jest do osób reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, biznesu i administracji, zainteresowanych technologiami, innowacjami, otwartych na współpracę lub szukających partnerów do rozwoju przedsięwzięć, których celem jest poprawa zdrowia i jakości życia.

Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia prezentacji (abstraktów) do prowadzonej przez nas sesji Biogospodarka.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

 Szczegółowe informacje o konferencji: http://lsos.info/

28-09-2018

INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy oraz CEC Polska zapraszają do udziału w 9 Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2018 pn. "Dyrektywa RED II – wyzwania dla producentów paliw i energii."

13 - 14 listopada  2018 r.

VIENNA HOUSE ANDEL’S CRACOW 
ul. Pawia 3, 31-154 Kraków

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie projektowi Dyrektywy RED II w kontekście wyzwań jakie stawia przez producentami paliw stosowanymi w transporcie oraz w energetyce.

Dyrektywa RED II to głównie promocja biopaliw zaawansowanych, pozyskiwanych z surowców, które nie konkurują z żywnością. Przetwarzanie takich surowców stanowić będzie wyzwanie nie tylko dla przemysłu biopaliwowego, ale również dla przemysłu rafineryjnego, przed którym RED II w sposób pośredni stawia wyzwania dostarczenia na rynek paliw silnikowych zawierających biokomponenty zaawansowanych generacji, a udział tych biokomponentów ma systematycznie wzrastać. Co więcej, charakter surowców postrzeganych jak te do produkcji zaawansowanych biopaliw i możliwości technologiczne ich przetworzenia sprawiają, że do łańcucha dostaw biopaliw dołączane są takie przedsiębiorstwa jak np. biogazownie.

Program Konferencji uwzględniał będzie uwzględniał powyższe zagadnienia zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technologicznym.

Ponieważ również produkcja również biokomponentów zaawansowanych generacji musi się odbywać z poszanowaniem środowiska naturalnego, szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostanie także certyfikacji KZR i sposobom ograniczania emisji GHG w łańcuchu dostaw biopaliw.

Konferencja adresowana jest do producentów paliw i biopaliw ciekłych, producentów biokomponentów, podmiotów przetwarzających biomasę na cele paliwowe i energetyczne, w tym w szczególności do producentów oleju rzepakowego, gorzelników a także biogazowni oraz wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w produkcję lub przetwarzanie biomasy na cele paliwowe i energetyczne.

Szczegółowe informacje na stronie konferencji.

25-09-2018

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia "Zasady Systemu KZR INiG", które odbędzie się w dn. 25-26 października 2018 r. w Krakowie.

W programie szkolenia m. in.:

 • ustawodawstwo w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw,
 • opis Systemu KZR INiG,
 • wymagania ogólne i formalne wobec uczestników Systemu,
 • wymagania Systemu KZR wobec gruntów na których uprawiane były surowce,
 • system bilansu masy,
 • metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych,
 • wymagania wobec jednostek certyfikujących,
 • wymagania wobec audytorów,
 • wytyczne do przygotowania i prowadzenia audytu,
 • analiza listy pytań kontrolnych,
 • formularze obowiązujące w systemie KZR INiG.

Więcej na temat szkolenia na stronie http://www.kzr.inig.eu/pl/menu3/Zasady+Systemu+KZR+INiG/

 

Informujemy, iż Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) dokonał zmiany terminu planowego czasowego wyłączenie dostępu do bazy NABISY.

Prace konserwatorskie w bazie zostaną przeprowadzone w dn. 12 lipca 2018 r., a nie jak pierwotnie planowano, 10 lipca.

Dnia 10 lipca 2018 (od godziny 9 rano) baza Nabisy będzie niedostępna z powodu prac konserwatorskich i aktualizacji. Zaktualizowana baza dostępna będzie od 11 lipca br.

Ponadto, od 10 lipca dokonane zostaną następujące zmiany:

 1. Wyodrębnienie  oddzielnej  kategorii „Pozostałości z rolnictwa” , dla surowców do produkcji biopaliw i w związku z tym wprowadzenie  niezbędnych aktualizacji  w  bazie.
 2. Zmiany w  części „Szczegóły” wystawianych poświadczeń (wskazanie skrótu zgodnie z listą kodów biomasy, wskazanie czy dany kod oznacza spełnienie definicji biopaliw zaawansowanych)
 3. Zaktualizowanie listy kodów biomasy. Lista zostanie opublikowana  najpóźniej do dnia 15.08.1018.

W przypadku pytań szczegółowych prosimy o kontakt z biurem KZR INiG  lub o wizytę na stronie www.ble.de/biomasse

02-07-2018

Informujemy, iż z dniem 25 czerwca 2018 r. nastąpiła zmiana formularzy Systemu KZR INiG.

 • Deklaracja własna producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy - nowe wydanie nr 9 (czerwiec 2018), zastępuje wydanie mr 8 ze stycznia 2018 r. - kliknij aby pobrać
 • Wniosek o rejestrację w Systemie KZR INiG - nowe wydanie nr 5  ( z dn. 25.06.2018 r.), zastępuje wydanie nr 4 z dn. 24.04.2015 r. - kliknij aby pobrać

Dodatkowo, w zakładce Jak wypełnić deklaracje zostały zaktualizowane uzupełniające informacje dotyczące wypełniania deklaracji producenta rolnego

27-06-2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Zielone Zamówienia Publiczne" organizowanym przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w dn. 26 czerwca 2018 r. w oddziale Instytutu w Warszawie.

Zielone Zamówienia Publiczne (green public procurement „GPP") oznaczają nowe podejście do procedur udzielania zamówień publicznych, w ramach których podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ zamawianych dostaw, usług oraz prowadzonych robót budowlanych na szeroko rozumiane środowisko i zdrowie ludzi. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami ZZP oraz przedstawienie prawodawstwa unijnego i krajowego oraz sposobów wdrażania polityki zrównoważonych zamówień w instytucjach publicznych. Na szkoleniu zostaną również przedstawione dobre praktyki z zakresu ZZP zarówno z obszaru kraju jak i krajów europejskich.

Więcej na temat szkolenia na stronie INIG-PIB.

11-06-2018

Z przyjemnością informujemy, iż do grona jednostek certyfikujących w Systemie KZR INiG z dniem 28 maja 2018 r. dołączyła firma BSI GROUP POLSKA Sp. z o. o.  Dane kontaktowe jednostki dostępne na stronie Certyfikacja/Jednostki certyfikujące. Zapraszamy do współpracy!

Informujemy, iż w dn. 1 czerwca 2018 r. Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców, które odbędzie się w dn. 13 czerwca 2018 r. w Warszawie, oddział INIG-PIB ul. Kasprzaka 25.

Szczegółowy program dostępny na stronie szkolenia.

Informujemy uczestników KZR INiG zarejestrowanych w BLE, że w bazie NABISY wprowadzono modyfikacje kodów.

Dla międzynarodowego użytkownika wprowadzono dwa rodzaje biomasy:

 • biodiesel z tłuszczu zwierzęcego CAT I (38260010-1502-1)
 • biodiesel z tłuszczu zwierzęcego CAT II (38260010-1502-2)

Biopaliwa z POS (Proof of Sustainability), w których kody te są uwzględniane, nie mogą być użyte dla German Biofuel Quota.

Ponadto zostały uaktualnione kody dla dwóch rodzajów biomasy:

 • biodiesla z selektywnie zbieranych zużytych olejów spożywczych i tłuszczów pochodzenia roślinnego – UCO: Dotychczasowy kod: 38260010-200125, nowy kod: 38260010-200125-01.
 • FAME z zebranych selektywnie olejów i tłuszczów do gotowania odpadów (zwierzęce lub mieszanka zwierzęcych i roślinnych) – UCO. Dotychczasowy kod: 38260010-200126, nowy kod: 38260010-200125-04.

Dokumenty POS należy wystawiać tylko z aktualnymi kodami.

17-04-2018

W związku z otrzymywanymi zapytaniami i wątpliwościami informujemy, że Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła min. zmianę dotyczącą reguł posługiwania się wartościami standardowymi emisji GHG.

Wprowadzona zmiana znajduje się w art. 28b ust. 4, który otrzymał brzmienie:

"Do obliczenia emisji gazów cieplarnianych spowodowanych uprawą surowców rolniczych przeznaczanych do wytworzenia biokomponentów stosuje się wartości standardowe emisji gazów cieplarnianych określone w załączniku nr 2 do ustawy, wartości emisji gazów cieplarnianych umieszczone w wykazie, ogłoszonym na podstawie ust. 6, lub wartości rzeczywiste dla tych upraw, które oblicza się zgodnie z metodyką określoną w części II.3. załącznika nr 2 do ustawy."

Powyższy zapis zniósł zatem wcześniejszy obowiązek, który warunkował stosowanie wartości standardowych z upraw w danym regionie, tylko wtedy gdy obliczona emisja NUTS 2 dla danego regionu była niższa od wartości standardowej. Oznacza to możliwość stosowania dostępnych wartości standardowych niezależnie od wysokości emisji dla województwa, czy wyznaczenia takiej wartości.

17-04-2018

Informujemy, że na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pre-iluc_directive_nuts2_report_values_mj_kg_march_2018.pdf  publikacja polskich emisji GHG dla etapu uprawy została uzupełniona o wartości emisji GHG na poziomie  NUTS II dla żyta i pszenżyta, w jednostce gCO2eq/kg.

23.03.2018

Informujemy uczestników KZR INiG zarejestrowanych w BLE. iż na stronach urzędu dostępny jest nowy formularz do anulowania POS (Proof of Sustainability).

Formularz w języku niemieckim można pobrać ze strony BLE pod adresem https://www.ble.de/DE/Themen/Klima-Energie/Nachhaltige-Biomasseherstellung/Anerkennungen/anerkennungen_node.html, natomiast w języku angielskim pod adresem https://www.ble.de/EN/Topics/Climate-Energy/Sustainable-Biomass-Production/Recognitions/recognitions_node.html

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia Zasady Systemu KZR INiG, na które zapraszamy w dn. 6-7 marca 2018 r.  Usługę kierujemy do audytorów, jednostek certyfikujących, firm wdrożeniowych i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką certyfikacji produkcji biopaliw.

Wejdź na stronę szkolenia i pobierz kartę zgłoszenia. Liczba uczestników ograniczona.

17.01.2018

Zapraszamy do udziału w nowych szkoleniach Systemu KZR INiG.

 • Warsztaty z obliczania emisji GHG – ścieżka produkcji biodiesla - 10 kwietnia 2018 r. Zobacz program szkolenia.
 • Warsztaty z obliczania emisji GHG – ścieżka produkcji bioetanolu - 11 kwietnia 2018 r. Zobacz program szkolenia

Dla uczestników obu szkoleń oferujemy atrakcyjny, 20% rabat.

 17.01.2018

Informujemy, że do wersji 8 został zaktualizowany formularz  Deklaracja własna producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy. Zmiana dotyczy sposobu podawania emisji z upraw na poziomie NUTS 2. Nowa wersja deklaracji zakłada  stosowanie  emisji NUTS 2 wyrażonych wyłącznie w jednostkach gCO2eq/kg suchej biomasy.

Formularz do pobrania w zakładce  FORMULARZE

17.01.2018

Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia sprawozdania Kanady i Australii dotyczącego typowego poziomu emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE.

Link do Decyzji:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017D2379
oraz
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017D2356

Wydanie tych Decyzji oznacza, że do wyznaczania emisji GHG z uprawy rzepaku z Kanady oraz Australii jako alternatywa do wartości standardowych mogą być stosowane emisje GHG wyznaczone dla poszczególnych regionów, podane w tych Decyzjach (odpowiednik NUTS II).

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców, które odbędzie się w dn. 6 lutego 2018 r. w oddziale INIG-PIB w Krakowie.

Więcej informacji na stronie szkolenia.

Informujemy, iż w dn. 22 grudnia 2017 r. Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne.

14 listopada, podczas uroczystej Gali Konkursu Laur Innowacyjności 2017, Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy, Delfina Rogowska, odebrała wyróżnienie dla INIG-PIB za projekt System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów - System KZR INIG. Wyróżnienie dla Systemu zostało przyznane w kategorii Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym. Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług. Nagrody trafiają do firm, które z powodzeniem wdrożyły najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki, zapewniające im sukces gospodarczy.

"To bardzo ważne dla nas wyróżnienie. Cieszy, iż Kapituła Konkursu doceniła nasz autorski system oraz jego wkład w politykę zrównoważonego rozwoju. Takie nagrody utwierdzają w przekonaniu, iż obraliśmy dobry kierunek i motywują do dalszych działań" – mówi Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy, która w imieniu INIG PIB odebrała dyplom. "Chcę również podkreślić, iż jest to jednocześnie wyróżnienie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy działają w ramach Systemu KZR INIG."

Gala odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT. Organizatorem Konkursu jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Patronem Honorowym wydarzenia jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Rozwoju.

W dniach 3-4 października 2017 r. w hotelu Holiday Inn Krakowie Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy wraz z CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego zorganizowali VIII edycję Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2017 pt. „Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw ciekłych". Tegoroczne spotkanie poświęcone było zagadnieniom jakości paliw w kontekście zwiększającego się wykorzystania biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Program Konferencji uwzględniał wszystkie istotne zagadnienia technologiczne i prawne związane z produkcją i stosowaniem biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Szczególna uwaga poświęcona została certyfikacji biowęglowodorów i paliw alternatywnych, m.in. w systemie KZR INiG i jej wpływom na rynek paliw.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Krajowa Izba Biopaliw. Głównym Partnerem była Grupa LOTOS S.A., a Złotym Sponsorem firma SGS Polska Sp. z o.o.  Patronami medialnymi Konferencji były miesięczniki Nafta Gaz i Przemysł Chemiczny oraz portal e-petrol.pl. Patronem Merytorycznym Konferencji był System Certyfikacji KZR INiG.

9.10.2017

Informujemy, że aktualne dokumenty systemowe w wersji polskiej są już dostępne na stronie Systemu KZR INIG
Przypominamy o konieczności wprowadzania zmian w swoich procedurach.

5.10.2017

Szkolenie pt. "Zasady systemu KZR INIG - szkolenie uzupełniające"
Najbliższe terminy:25 października 2017 r., 7 listopada 2017 r., 13 listopada 2017 r., 17 listopada 2017 r.
Program szkolenia dostępny tutaj.

Szkolenie pt. "Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INIG"
Termin: 4-5 grudnia 2017 r.
Program szkolenia dostępny tutaj.

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy aktualizacji deklaracji własnej producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy. W wersji 7 dokonano zmiany jednostki emisji GHG z kgCO2eq/tonę na jednostkę gCO2eq/kg. Doprecyzowano także, że emisja ta odnosi się do suchej masy surowca. Nowy formularz w wersji 7 jest dostępny do pobrania w dziale FORMULARZE

KZR INiG przypomina, że 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie wymóg 50% redukcji emisji GHG dla biokomponentów, względem odpowiednika kopalnego. W praktyce oznacza to, że od tej daty do krajowego NCW, a tym samym na rynku, będą uznawane tylko biokomponenty spełniające ten wymóg. W wielu przypadkach (np. biodiesel z rzepaku) nie będzie możliwe stosowanie standardowych wartości emisji GHG , a jedynie wartości rzeczywistych. KZR INiG przypomina, że przejście z wartości standardowych na rzeczywiste jest możliwe, tylko wtedy, jeśli obliczenia przeprowadzane w danym przedsiębiorstwie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez audytora uprawnionej jednostki certyfikującej.

Mając na uwadze fakt, że od 1 stycznia 2018 na rynku powinny być dostępne biokomponenty, do których przypisano rzeczywistą wartość emisji GHG, KZR INiG zaleca wcześniejsze zaplanowanie audytu kalkulacji emisji GHG i sprzedaż produktów z przypisaną wartością rzeczywistą, tak, aby już pod koniec tego roku, w magazynach znajdowały się wyłącznie biokomponenty spełniające wymaganie 50% redukcji emisji GHG.

W związku ze zmianą wytycznych w sposobie przekazywania emisji GHG obowiązującą od 1 września 2017, przekazujemy dodatkowe informacje na temat sposobu postępowania z surowcami, na które wystawiono poświadczenia przed wejściem w życie nowych wymagań. Dla takich surowców należy stosować poniższe zasady:

1. Poświadczenia o spełnieniu KZR wystawione przed 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność a partie surowców, dla których zostały wystawione zachowują zrównoważony charakter.
2. Jeśli wszystkie dane są dostępne (np. w pierwszym punkcie skupu) do partii surowców zakupionych przed 1 września 2017 r., przy ich sprzedaży lub dalszym przetwarzaniu należy przypisać wartości zgodnie z metodologią obowiązującą od 1 września 2017 r.
3. Na dalszych etapach łańcucha, dla partii dla których nie jest możliwe zebranie wszystkich danych zgodnie z nową metodologią, należy prowadzić odrębny bilans masy.

Informujemy, że na stronach Komisji Europejskiej zostały oficjalnie opublikowane wartości emisji NUTS 2  wyrażone w jednostkach gCO2eq/kg dla surowców z regionów polskich w odniesieniu do masy suchej. Dokument do pobrania ze strony KZR.INIG.EU

Informujemy, iż w dn. 14 sierpnia 2017 r.  Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne.

 

Wprowadzono nową wersję deklaracji własnej producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy.Wersja 6 deklaracji zawiera zmiany w zakresie punktu nr IV. Zamieszczono tam dodatkową pozycję zawierającą zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażenie tej zgody jest konieczne w celu dalszej możliwości posługiwania się ankietą jako dowodem spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biomasę. Ze względu na to, że administratorem danych osobowych producentów rolnych staje się firma skupująca, konieczne jest wpisanie danych identyfikujących ten podmiot na dole drugiej strony deklaracji.
Zwracamy uwagę, że na końcu ankiety konieczne jest wprowadzenie danych adresowych przedsiębiorstwa skupującego.

Dokument deklaracji

W dniach 28 i 29 czerwca 2017 w odbyła się  w Krakowie Konferencja Oleofuels 2017. Podczas  konferencji została poruszona problematyka bieżących wyzwań i problemów branża HVO/HEFA. W trakcie spotkania szeroko dyskutowano bieżącą politykę pozyskiwania surowców, a także najnowocześniejszych technologii produkcji.

Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy reprezentowała  Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy INIG-PIB, pani Delfina Rogowska, która wygłosiła otwierający konferencję referat pt.  Co-processing in light of the RED requirements.

W konferencji uczestniczyły 72 osoby reprezentujące zarówno europejski, jak i światowy przemysł biopaliwowy. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w obszarze biopaliw.

W dniach 28 i 29 czerwca 2017 w Krakowie odbędzie się Konferencja Oleofuels 2017. Tematyka konferencji obejmie bieżące wyzwania i problemy, z jakimi boryka się branża HVO/HEFA oraz dyskusję i analizę aktualnej polityki i regulacji pozyskiwania surowców, a także najnowocześniejszych technologii produkcji.

Na konferencji nie zabraknie również przedstawicieli Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego - referat pt.  Co-processing in light of the RED requirements wygłosi Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy INIG-PIB, pani Delfina Rogowska.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.wplgroup.com/aci/event/oleofuels.

INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy oraz CEC Polska zapraszają do udziału w 8. Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2017 pn. Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw ciekłych.

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom jakości paliw w kontekście zwiększającego się wykorzystania biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Europejska polityka zrównoważonego rozwoju w zakresie paliw i biopaliw wyznacza kierunki rozwoju innowacyjnych technologii, a także poszukiwania efektywniejszego wykorzystania potencjału surowcowego. W ślad za tymi działaniami podążają wymagania prawne oraz standardyzacja poszczególnych produktów, jak również paliw z ich udziałem.

Program Konferencji uwzględniał będzie wszystkie istotne zagadnienia technologiczne i prawne związane z produkcją i stosowaniem biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Zmiany w wymaganiach dla paliw transportowych są generowane rozwojem nowych technologii paliw oraz silników samochodowych. Geneza tych zmian znajdzie miejsce w tematyce konferencji.

Szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostanie także certyfikacji biowęglowodorów i paliw alternatywnych, m.in. w systemie KZR INiG i jej wpływom na rynek paliw.

Więcej informacji na temat Konferencji na stronie wydarzenia.

W zakładce do pobrania została umieszczona najnowsza wersja deklaracji producenta rolnego (wersja nr 5). Zmiany dokonane w nowej wersji formularza dotyczą sposobu podawania emisji GHG dla regionów NUTS 2 i wynikają z konieczności dostosowania się do nowych wymagań Komisji Europejskiej. Najnowszy formularz deklaracji umożliwia podanie emisji GHG dla surowca w dwóch jednostkach, tzn. w gCO2eq/MJ biopaliwa oraz w kgCO2eq/tonę przekazywanego surowca rolnego.

Podyktowane jest to poniższymi wymogami:

 1. Komisja Europejska ustaliła okres przejściowy trwający do dnia 31.08.2017r., po zakończeniu którego jedyną dopuszczoną do stosowania jednostką emisji GHG dla upraw z regionów NUTS 2 będzie kgCO2eq/tonę biomasy.
 2. W przepisach krajowych (Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych) nadal istnieje obowiązek porównywania wielkości emisji z upraw surowców z regionów NUTS2 z wartościami standardowymi.

W związku z tym informujemy, że dotychczas wypełnione deklaracje (w wersji nr 4) pozostają w mocy. Dopiero po zamieszczeniu na stronie https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nuts2_report_values_mj_kg_may_2017.pdf informacji na temat wielkości emisji dla Polski wyrażanej w kgCO2eq/tonę, konieczne będzie podawanie tych wartości wraz ze sprzedawaną partią.

Informujemy, że w dn.  2 maja 2017 r.  (wtorek) Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne

Informujemy, że w dn.  14.04.2017 r.  (piątek ) Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia Zasady Systemu KZR INiG, które odbędzie się w dn. 18-19 maja 2017 r.. w oddziale INIG-PIB w Krakowie, ul. Łukasiewicza 1.

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia dostępne tutaj.

Zgodnie z pismem z Komisji Europejskiej z dnia 12.01.2017, skierowanym do systemów dobrowolnych, nie jest dozwolone wydawanie poświadczeń o spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju dla partii biokomponentów, które zostały zaliczone na poczet NCW w Polsce lub do celu OZE w innym kraju, zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE. Nie jest to dozwolone nawet, jeśli na poświadczeniu zamieszczona zostanie informacja o zaliczeniu danej partii do celu krajowego.

Informacja skierowana do przedsiębiorców o zakresach certyfikacji:

 • handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty (z magazynowaniem,/bez magazynowania);
 • blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek (należy podać stosowane biokomponenty;

Informujemy, że w dn.  23 grudnia  2016 r.  (piątek ) Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne

Informujemy, że dnia 8 grudnia 2016 r. opublikowano Ustawę z dnia 30 listopada 2016 r.o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Zmieniono tym samym Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz wprowadzono przepisy zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r (tzw. Dyrektywie ILUC).

Jednym z jej postanowień jest obowiązek osiągnięcia kryterium 60% ograniczenia emisji GHG przez biokomponenty wytworzone na instalacjach, w których produkcja została rozpoczęta po dniu 5 października 2015 r. Konieczne staje się więc identyfikowanie daty rozpoczęcia pracy instalacji na której dane biopaliwo zostało wytworzone.

Zwracamy więc uwagę wszystkim producentom biopaliw oraz podmiotom prowadzącym handel biopaliwami i biokomponentami, aby na swoich poświadczeniach KZR zamieszczać dodatkowo datę rozpoczęcia pracy instalacji. Brak takiej informacji na dokumencie może skutkować odmową przyjęcia towaru przez odbiorcę ze względu na niewystarczające dowody na spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju przez tę partię.

W dniach 16-17 listopada 2016 r. w Krakowie w hotelu QUBUS odbyła się VII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej problematyce paliw silnikowych FUELS' ZOOM 2016 pt. „Zrównoważony rozwój a jakość paliw".  Organizatorem Konferencji był Pion Technologii Nafty Instytutu oraz CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było jakości paliw w aspekcie wymagań zrównoważonego rozwoju. Wypracowane i przyjęte zasady polityki Unii Europejskiej, w tym jej państw członkowskich stanowią, że wprowadzanie paliw na rynki uwzględniać będzie kryteria zrównoważonego rozwoju, obejmujące poszczególne sektory gospodarki. Wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy ILUC oraz dyrektywy AFID będzie wyznaczać kierunki rozwoju polskiego rynku paliwowego i nie pozostanie bez wpływu na jakość paliw. Szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostało także certyfikacji KZR i jej wpływom na rynek paliw.
Łącznie w konferencji wzięło udział 88 osób. Wśród uczestników byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Energii, koncernów naftowych LOTOS i ORLEN, producentów biokomponentów, jednostek certyfikujących, stowarzyszeń oraz uczelni.

Program obejmował pięć sesji:
Sesja I: Kształtowanie polityki zrównoważonego rozwoju
Sesja II Aspekty technologiczne zrównoważonego rozwoju produkcji paliw silnikowych
Sesja III: Zmiany w jakości paliw jako wynik polityki zrównoważonego rozwoju
Sesja IV: Certyfikacja KZR: aspekty formalno- prawne
Sesja V: Certyfikacja KZR: aspekty praktyczne

Szczegółowy program Konferencji dostępny na stronie wydarzenia.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęło Ministerstwo Energii oraz Krajowa Izba Biopaliw. Złotym sponsorem została firma SGS Polska Sp. z o.o., Partnerem Merytorycznym Grupa LOTOS S.A., Patronem Merytorycznym System Certyfikacji KZR INiG. Patronami medialnymi Konferencji były miesięczniki Nafta Gaz oraz Przemysł Chemiczny.

Z przyjemnością informujemy, iż do grona jednostek certyfikujących w Systemie KZR INiG dołączyła firma RIMA Polska sp. z .o.  Zapraszamy do współpracy. Dane kontaktowe jednostki dostępne tutaj.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INIG",  które odbędzie się w dn. 28-29 listopada 2016 r. w Hotelu Zawiercie.  Szkolenie, prowadzone w formie warsztatów kalibracyjnych, adresowane jest do audytorów jednostek certyfikujących, osób odpowiedzialnych w jednostkach certyfikujących za wdrożenie i nadzorowanie procedur KZR INiG, firm i osób zajmujących się wdrażaniem wymagań KZR INiG i przygotowywaniem do audytów przedsiębiorców, a także podmiotów certyfikowanych i przygotowujących się certyfikacji. Więcej informacji na stronie szkolenia.

Informujemy, że w dn.  31 października  2016 r.  (poniedziałek  Biuro Systemu KZR INIG  będzie nieczynne

Informujemy, iż z dniem 20 października 2016 r. nastąpiła zmiana numeru telefonu Biura Systemu KZR INiG.

Pod numerem 12 61 77 558 udzielamy informacji dotyczących rejestracji w Systemie KZR INiG, raportów oraz faktur.

Numer telefonu Kierownika Biura pozostaje niezmieniony.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VII Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2016 pt. Zrównoważony rozwój a jakość paliw, która odbędzie się w Krakowie w dn. 16 - 17 listopada 2016 r.

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom jakości paliw, których produkcja opiera się na kryteriach zrównoważonego rozwoju. Europejskie cele ochrony powietrza atmosferycznego znajdujące wyraz w prawodawstwie poszczególnych krajów członkowskich, przyczyniają się do podejmowania przez te kraje poszukiwań ich spełnienia poprzez wykorzystanie swego potencjału surowcowego i innowacyjnej myśli technicznej.

Europejska normalizacja paliw, biopaliw ciekłych oraz biokomponentów jest integralną częścią realizacji europejskich celów ochrony powietrza atmosferycznego. Zmiany w wymaganiach dla paliw transportowych są generowane rozwojem nowych technologii paliw oraz silników samochodowych. Geneza tych zmian znajdzie miejsce w tematyce konferencji. Szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostanie także certyfikacji KZR i jej wpływom na rynek paliw.

Konferencja adresowana jest do producentów paliw i biopaliw ciekłych do silników samochodowych, producentów biokomponentów, podmiotów przetwarzających biomasę na cele paliwowe, w tym w szczególności do producentów oleju rzepakowego, gorzelników, baz i centrów logistycznych paliw i biopaliw ciekłych oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję lub przetwarzanie biomasy na cele paliwowe.

Więcej szczegółów na stronie Konferencji Fuels' Zoom

Pobierz formularz zgłoszenia.

Informujemy, iż od dnia 1.10.2016 r. obowiązywać będzie nowy wzór "Raportu ilości sprzedanej biomasy z Certyfikatem KZR INiG". 

Nowy formularz jest dostępny w dziale DO POBRANIA.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi podawania emisji z upraw na poziomie NUTS2, informujemy, że jedynymi dopuszczonymi do stosowania wartościami dla Polski na chwilę obecną są wartości podane na naszej stronie www pod adresem http://www.kzr.inig.eu/pl/menu2/deklaracje-1/ .

Aktualne średnie wartości emisji z upraw są także dostępne na stronie Komisji Europejskiej pod adresem https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels. Znajdują się tam wszystkie zatwierdzone do stosowania emisje NUTS 2 dla poszczególnych krajów Wspólnoty.

W związku z tym stosowanie wartości innych niż te zamieszczone na stronie Komisji jest niedozwolone.

Informujemy, iż zmianie uległ termin szkolenia Zasady Systemu KZR INiG, które odbędzie się w dn. 8  - 9 września 2016 r. , a nie jak uprzednio informowaliśmy, 7-8 września br.  Za zmianę terminu przepraszamy. 

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia dostępne tutaj.

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 sierpnia 2016 r. została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1361 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „International Sustainability and Carbon Certification" w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (ISCC).

Decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu. Oznacza to, że w świetle polskich przepisów poświadczenia o spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju wydawane do poszczególnych partii biomasy, od 11 sierpnia 2016 r. będą uznawane do krajowego celu biopaliwowego.

Informujemy, że w dn.  11 sierpnia 2016  r.  (czwartek )i  12 sierpnia 2016  r.  (piątek) Biuro Systemu KZR INIG  będzie nieczynne.

Dnia 9 sierpnia 2016 r. mija termin ważności decyzji Komisji Europejskiej wydanej dla systemu ISCC. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Energii, obowiązująca ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych odwołuje się do poświadczeń wydanych w ramach uznanego systemu certyfikacji.

Jeśli do ww. terminu nie zostanie wydana nowa decyzja Komisji Europejskiej, poświadczenia ISCC do danych partii biomasy o spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju, wydane po 9 sierpnia br. aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji KE,  nie będą mogły być zaliczone do krajowego celu biopaliwowego.

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani certyfikacją w ramach KZR INiG proszeni są o pilny kontakt z Biurem Systemu oraz swoimi jednostkami certyfikującymi.

W dn.4 sierpnia 2016 r. został zaktualizowany cennik Systemu KZR INiG. Wysokość opłat nie uległa zmianie. Zostały doprecyzowane zapisy dotyczące stosowania opłat kataralnych. Opłata zryczałtowana naliczana jest dla przedsiębiorców o zakresie certyfikacji wyłącznie "handel", natomiast przedsiębiorcy o dodatkowych lub innych zakresach certyfikacji wnoszą opłaty zależne od ilości produktu sprzedanego z poświadczeniem KZR INiG.

Aktualny cennik jest dostępny w dziale DO POBRANIA.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia Zasady Systemu KZR INiG, które odbędzie się w dn. 7-8 września 2016 r. w oddziale INIG-PIB w Krakowie, ul. Łukasiewicza 1.

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia dostępne tutaj.

W związku z odbywającym się w dn. 26 lipca - 31 lipca br. w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży, w tych dniach mogą się pojawić utrudnienia w pracy Biura Systemów Certyfikacji . Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, iż od dn. 15 lipca 2016 r. obowiązywać będzie nowy cennik opłat dla uczestników Systemu KZR INiG dla wybranych zakresów certyfikacji (handel biomasą/przetworzoną biomasą, handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty, blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek). Pozostałe warunki płatności pozostają bez zmian. Nowy cennik będzie dotyczył wszystkich podmiotów przystępujących do Systemu KZR INiG od dnia 15 lipca 2016. Podmioty, które przystąpiły do Systemu KZR INiG przed tą datą, będą wnosić opłaty według dotychczasowego cennika aż do momentu przystąpienia do kolejnego audytu. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Zasady Systemu KZR INiG, które odbędzie się się w dn.  7-8 września 2016 w Krakowie. Szczegółowy program szkolenia dostępny tutaj.

Informujemy, że w dniu 27 maja 2016r., (piątek) Biuro KZR INiG będzie nieczynne. Pilne sprawy prosimy załatwiać do 25.05.2016 (środa)
Wszystkim Państwu życzymy miłego weekendu.

Zgodnie z Polskim ustawodawstwem, wytwórcy biokomponentów zobowiązani są do składania sprawozdań kwartalnych do Agencji Rynku Rolnego. W sprawozdaniach tych wytwórcy zobowiązani są do zamieszczania poziomu emisji gazów cieplarnianych dla surowców rolniczych wykorzystanych do wytworzenia biokomponentów, podanych w jednostkach gCO2eq/t. Odpowiednie wartości emisji dla poszczególnych województw zostały podane na stronie http://www.kzr.inig.eu/pl/menu2/przekazywanie-emisji-ghg#surowce

Informujemy, że dnia 25.03.2016 Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy będzie nieczynne.

W dziale FAQ pojawiły się nowe odpowiedzi na pytania dotyczące m. in.  wartości GHG oraz emisji z transportu.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia Certyfikacja biokomponentów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, które odbędzie się w dn. 12 kwietnia 2016 r..

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj.

Informujemy, iż w dn. 22 lutego 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy Biura KZR INIG.  W związku z zatwierdzeniem Systemu weryfikacji biomasy na cele energetyczne V-BIOSS INIG, Biuro realizować będzie zadania związane zarówno z Systemem KZR INIG jak i Systemem V-Bioss.

Obowiązująca nazwa to Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy, dane teleadresowe nie uległy zmianie.

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy opracował System Certyfikacji Biomasy do Celów Energetycznych V-Bioss INiG. System adresowany jest do producentów biomasy na cele energetyczne, wytwórców energii elektrycznej i ciepła, oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w obrót biomasą stałą.

System ma zapewnić spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na cele energetyczne. Więcej informacji o systemie jest dostępnych na stronie Systemu www.v-bioss.inig.pl.

Zapraszamy również na spotkania informacyjne, które odbędzie się  1 kwietnia 2016 r. w Oddziale Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (pobierz zaproszenie).

Zapraszamy na spotkanie dotyczące wdrożenia nowego Systemu certyfikacji biomasy do celów energetycznych V-Bioss INiG, które odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2016 r. w Warszawie

Program spotkania dostępny tutaj.

System V-Bioss INiG jest to system weryfikacji pochodzenia biomasy na cele energetyczne. Wdrożenie Systemu V-Bioss INiG ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele,  a także obowiązku wprowadzenia systemu należytej staranności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna

W dziale Do pobrania został umieszczony zaktualizowany formularz  "Deklaracja własna producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy", obowiązujący od dn. 1 lutego 2016 r.

Uaktualniona została instrukcja - ścieżka postępowania przy wdrażaniu systemu KZR INIG  -  poszerzona o informacje dotyczące recertyfikacji i zmiany danych uczestnika Sytemu KZR INIG

W dziale DO POBRANIA do dokumentów został dodany formularz Zmiana danych Uczestnika Systemu KZR INIG ,wraz z przykładem wypełnienia.

Zapraszamy do udziału w nowych edycjach szkoleń  prowadzonych w ramach Systemu KZR INIG.

W dn. 9-10 marca br. zapraszamy do udziału w szkoleniu  Zasady Systemu KZR INiG, a w dn. 12 kwietnia do udziału w szkoleniu Certyfikacja biokomponentów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju.


Szczegóły dotyczące warunków udziału oraz  formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.kzr.inig.eu/pl/menu1/szkolenia/.

W dziale FAQ pojawiła się odpowiedź na pytanie dotyczące zakresu danych wejściowych/wyjściowych w zakresie punktu „odległość transportu”.  Kliknij, aby zapoznać się z odpowiedzią.

W dniach 21–22 października 2015 r. w Hotelu QUBUS w Krakowie odbyła się VI edycja Konferencji Naukowo-Techniczna poświęcona problematyce paliw silnikowych FUELS' ZOOM – 2015 pt.: Paliwa XXI wieku. Patronem merytorycznym Konferencji był System KZR INIG.

Konferencja adresowana była do producentów paliw i biopaliw ciekłych do silników samochodowych, producentów biokomponentów, podmiotów przetwarzających biomasę na cele paliwowe, gorzelników, magazynów, punktów skupu ziarna, a także producentów rolnych oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję lub przetwarzanie biomasy na cele paliwowe. 

W Konferencji uczestniczyło 91 osób, w tym m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, koncernów naftowych, jednostek certyfikujących, firm konsultingowych, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, stowarzyszeń i producentów biokomponentów oraz uczelni.

W drugim dniu Konferencji poruszone zostały kwestie certyfikacji KZR oraz technologi biopaliw zgodnych z KZR.

Zgodnie z nowymi wymaganiami,  uznanymi przez Komisję Europejską wydane zostały dokumenty systemowe w wersji polskojęzycznej. Dokumenty do pobrania w dziale DOWNLOAD.

Zmiany dokumentów dotyczyły głównie:

 • uściślenia procedur w zakresie audytu odpadów i pozostałości;
 • aktualizacji wymagań w zakresie terenów o wysokiej bioróżnorodności;
 • aktualizacji zakresu danych wejściowych i wyjściowych;
 • zdefiniowanie ram czasowych do przeprowadzania obliczeń, nie dłuższych niż jeden rok;
 • usunięcia wymagania posiadania systemu jakości;
 •  inne zmiany o charakterze porządkowym.

W związku powyższym, zwracamy się z prośbą o systematyczne wprowadzanie zmian w swoich procedurach.

System KZR INiG przeprowadził aktualizację dokumentów systemowych. Nowe wymagania, zostały uznane przez Komisję Europejską .  Aktualne dokumenty w wersji angielskiej, wraz z zaznaczonymi zmianami znajdują się na stronie download wersji anglojęzycznej.

Zmiany dotyczyły głównie:

 • uściślenia procedur w zakresie audytu odpadów i pozostałości;
 • aktualizacji wymagań w zakresie terenów o wysokiej bioróżnorodności;
 • aktualizacji zakresu danych wejściowych i wyjściowych;
 • zdefiniowanie ram czasowych do przeprowadzania obliczeń, nie dłuższych niż jeden rok;
 • usunięcia wymagania posiadania systemu jakości;
 •  inne zmiany o charakterze porządkowym.

W związku powyższym, zwracamy się z prośbą o systematyczne wprowadzanie zmian w swoich procedurach. Dokumenty w języku polskim zostaną zamieszczone bezzwłocznie po uzyskaniu uwierzytelnienia tłumaczenia i będą bezwzględnie obowiązujące w terminie 14 dni od ich zamieszczenia.

W dziale FAQ została dodana odpowiedź na pytanie o status produktu zrównoważonego przy zmianie systemu certyfikacji na KZR INiG.

W dn. 20.08.2015 r. nastąpiła zmiana formularza  "Deklaracja producenta rolnego".

Wydanie nr 4 formularza jest dostępne w dziale Do pobrania

W dziale FAQ zostały dodane odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące deklaracji wartości emisji.

W dn. 3 sierpnia 2015 r. firma Control Union Poland Sp. z o. o. otrzymała  uprawnienia jednostki certyfikującej Systemu KZR INIG.

Zapraszamy do współpracy (kliknij aby przejść na stronę jednostki).

W zakładce FAQ została umieszczona odpowiedź na pytanie czy opłata kwartalna dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy w zakresie certyfikacji mają handel biomasą/przetworzoną biomasą.

W zakładce Przekazywanie emisji GHG  zostały umieszczone wytyczne uzupełniające systemu KZR INiG na podstawie informacji otrzymanych z Komisji Europejskiej

W dn. 17 lipca 2015 r. firma TÜV NORD Polska Sp. z o. o. otrzymała  uprawnienia jednostki certyfikującej Systemu KZR INIG.

Zapraszamy do współpracy (kliknij aby przejść na stronę jednostki).

Uprzejmie informujemy, że BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) w dn. 7, 11 i 12 listopada 2015 r. organizuje 3-godzinne warsztaty dla użytkowników bazy Nabisy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Systemu KZR.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym programem szkolenia "Aktualizacja programu szkolenia "Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INIG"

Dnia 3 czerwca 2015 r. została wydana decyzja o nadaniu uprawnienia jednostce certyfikującej Noble Cert Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.


Zapraszamy do współpracy (kliknij aby przejść na stronę jednostki).

Informujemy, że w dn.  5 czerwca 2015 r.  (piatek) Biuro Systemu KZR INIG  będzie nieczynne.

Przypominamy, że MELASA, produkt uzyskiwany podczas produkcji cukru, jest pełnowartościowym surowcem i jednocześnie w związku z brakiem wartości emisji GHG na poziomie NUTS II (województw) dla Polski, nie jest możliwe stosowanie wartości standardowej dla ścieżki produkcji etanolu z buraka cukrowego.

W związku z tym, gorzelnie produkujące w oparciu o ten surowiec mogą go nabywać wyłącznie od cukrowni, które przeprowadziły obliczenia rzeczywistych wartości emisji GHG dla melasy i posiadają certyfikat KZR potwierdzający poprawność obliczeń, wydany przez uznany przez Komisję Europejską system certyfikacji.

Przedsiębiorcy, którzy napotykają na trudności z pozyskaniem z ARiMR dokumentów dotyczących gruntów,  proszeni są o kontakt z Biurem Systemu KZR.

Informujemy, iż od dn. 1 lipca 2015 r. obowiązywać będzie nowy cennik opłat dla uczestników Systemu KZR INiG dla wybranych zakresów certyfikacji (žhandel biomasą/przetworzoną biomasą,  handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty, blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek).  Pozostałe warunki płatności pozostają bez zmian.

Pobierz cennik.

Obecny cennik obowiązywać będzie do dn. 30.06.2015 r.

 

Informujemy, iż w dn. 4 maja 2015 r. nastąpiła zmiana następujących formularzy Systemu KZR INIG:

 • wniosek o rejestrację w Systemie KZR INIG (zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną oraz zgoda na otrzymywanie informacji dot. Systemu drogą elektroniczną)
 • deklaracja producenta rolnego

Aktualne formularze są dostępne w dziale Do pobrania

W dn. 19 marca br. Grupa Lotos w S.A., z numerem 100, została wpisana na listę uczestników Systemu KZR INiG. Do grona certyfikowanych podmiotów należą m. in. wiodący producenci biokomponentów w Polsce, tłocznie oleju, gorzelnie, punkty skupu ziarna, producenci rolni, przedsiębiorcy prowadzący handel biomasą, punkty zbiórki odpadów.

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą szkoleniową na stronie www.kzr.inig.eu, gdzie znajdziecie Państwo aktualne termin szkoleń oferowanych przez System KZR INiG

Wiarygodność Systemu potwierdzona jest wpisem do rejestru administratorów systemów certyfikacji prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego pod nr BIO/ASC/001/2014 oraz do bazy NABISY pod numerem ID: EU-BM-22.

System KZR INIG jest jedynym polskim systemem Certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów zatwierdzonym przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. System KZR INiG uznaje wszystkie systemy dobrowolne, w takim samym zakresie i tej wersji, w której zostały uznane przez Komisję Europejską, a przedsiębiorcy posiadający certyfikat wydany przez zagraniczne systemy mogą bez obaw nabywać surowce z certyfikatem KZR INiG. Podmioty gospodarcze działające w łańcuchu dostaw biopaliw (począwszy od producenta rolnego) w ramach Systemu KZR INIG uzyskują certyfikat, który jest ważny w całej Europie, a w szczególności jest wystarczający do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Zapraszamy d0 udziału w II edycji szkolenia z obliczania emisji GHG, które odbędzie się w dn. 28 maja 2015 r. Więcej szczegółów na stronie szkolenia.

BLE rozważa przeprowadzenie warsztatów dotyczących bazy Nabisy. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowana najnowsza wersja bazy. Będzie także możliwość zadawania pytań. Poproszono nas o zebranie osób zainteresowanych warsztatami i przesłanie informacji do dnia 07.04.2015. W razie chęci udziału w warsztatach oraz w razie pytań dotyczących komunikatu z BLE prosimy o kontakt z Biurem Systemu KZR INiG (system.kzr@inig.pl  tel. 12 6177 519).

Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia (BLE) poinformował o zmianach w bazie danych Nabisy. Wynikają one z konieczności dostosowania się do zmian w prawie niemieckim. Zmieni się między innymi sposób wystawiania poświadczeń dla mieszanek. Po zmianach, będzie możliwe wystawienie jedynie odrębnych poświadczeń dla każdego typu biomasy. Planowany jest również wymóg podawania składowych obniżających emisję GHG. Zostanie także dopuszczone stosowanie ujemnych wartości emisji GHG. Wraz z końcem stycznia ustała możliwość wystawiania poświadczeń do podwójnego naliczania do NCW w ramach wszystkich systemów uznanych przez BLE.

Zasugerowano, aby informacja na temat wielkości emisji GHG była podawana pogrubioną czcionką. Poinformowano również o braku możliwości uśredniania wskaźników emisji GHG dla mieszanek. Dopuszczalne jest jedynie przypisywanie najgorszego wskaźnika spośród wszystkich składników mieszaniny.

Zapraszamy do udziału w nowym szkoleniu „Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INIG. Szczegóły dostępne w zakładce Szkolenia.

System KZR INiG otrzymał od Federalnego Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia (Niemcy, BLE) informacje dotyczące przyczyn częstych błędów w trakcie wprowadzania danych. BLE przypomina o konieczności zgłaszania zmian (recertyfikacja, zmiana zakresu, zamiana nazwy itp.), brak takiego zgłoszenia skutkuje występowaniem błędów przy wystawianiu poświadczeń (PoS-ów).

Ponadto BLE przypomina, że niezależnie od przyjętego okresu rozliczeniowego w ramach systemu certyfikacji, okresem rozliczeniowym w Nabisy są kwartały (do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia).

Podmioty planujące lub dokonujące transakcji z wykorzystaniem elektronicznej bazy Nabisy proszone są o kontakt z Biurem Systemu KZR, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

W zakładce Odpady i pozostałości zostały dodane informacje dla przedsiębiorstw prowadzących zbiórkę i utylizację odpadów/pozostałości.

Przypominamy, iż MELASA, produkt uzyskiwany podczas produkcji cukru, jest pełnowartościowym surowcem.

Nie jest ani odpadem ani nie jest pozostałością. W związku z tym gorzelnie produkujące w oparciu o ten surowiec mogą go nabywać wyłącznie od cukrowni posiadających certyfikat KZR wydany przez uznany przez Komisję Europejską system certyfikacji.

Zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych obliczaniu emisji GHG.

Przejdź do informacji o szkoleniu

Informujemy, iż w dn. 8-9 stycznia 2015 r. biuro KZR INIG będzie nieczynne. Na wszelkie pytania przesłane pocztą  e-mail odpowiemy w dn. 12 stycznia br.

Przepraszamy za utrudnienia.

Dnia 15 oraz 16 grudnia 2014 miało miejsce spotkanie w Bonn, organizowane przez Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), w związku ze zmianami w prawie niemieckim, które wejdą w życie 1 stycznia 2015.

Jak wiadomo, nie będzie już wymogu dotyczącego minimalnej zawartości biokomponentu w paliwie silnikowym, tylko celem będzie osiągnięcie zadanej redukcji emisji gazów cieplarnianych dla paliw silnikowych. W związku z tym, w praktyce stosowanie wartości standardowych dla biokomponentów będzie niewystarczające i konieczne będzie przeprowadzanie obliczeń wartości rzeczywistych emisji GHG dla biokomponentów. W związku z tym, ze strony niemieckiej istnieje obawa przed nadużyciami w tym zakresie. Aby ograniczyć możliwość nadużyć, BLE zwraca się z prośbą do systemów certyfikacji o zaostrzenie procedur w zakresie weryfikacji obliczeń wartości rzeczywistych. Planowane jest również przekazywanie do systemów informacji o podmiotach wykazujących wskaźnik emisji o 10% niższy od wartości typowej podanej w dyrektywie 2009/28/WE.

Aktualizacji podlega również lista odpadów i pozostałości opracowana przez BLE. W przypadku kwalifikacji danego surowca jako odpad lub pozostałość BLE zaleca postępowanie dwustopniowe: 1. Stwierdzenie, czy dany surowiec jest na liście, 2. Ocena braku rynku dla tego surowca. W przypadku sprzedaży na rynek niemiecki, tylko surowce, które spełniają jednocześnie obydwa kryteria, będą mogły być zaliczane jako zero-emisyjne.

Podczas spotkania prowadzona była również dyskusja dotycząca braku wskaźników emisji GHG dla obszarów NUTS II w odniesieniu do jednostki masy. Do czasu rozwiązania tego problemu stosuje się wskaźniki emisji GHG dla obszarów NUTS II przeliczone za pomocą wskaźników Biograce.

Z dniem 27 listopada 2014 r. nastąpiła zmiana formularza  "Wniosek o rejestrację w Systemie KZR INIG" .

Zaktualizowany dokument do pobrania tutaj.

Dnia 30 października 2014 r. została wydana decyzja o nadaniu uprawnienia jednostce certyfikującej TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. ,z siedzibą w Warszawie .
Zapraszamy do współpracy (kliknij aby przejść na stronę jednostki).

Zapraszamy do uczestnictwa w V Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2014. pt. Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych, która odbędzie się w Krakowie w dn. 5-6 listopada 2014 r.
Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie kierunkom zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych, wynikających głównie z nowelizacji dwóch kluczowych ustaw: o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Program Konferencji uwzględnia wszystkie istotne zagadnienia związane z wymaganiami stawianymi przez nowelizowane prawo podmiotom gospodarczym będącym częścią łańcucha dostaw paliw i biopaliw ciekłych do silników samochodowych. Szczególne miejsce zostanie poświęcone aspektom jakościowym i technologicznym wynikającym ze zwiększonego udziału biokomponentów w paliwach.

Program konferencji

Przejdź na stronę konferencji i pobierz kartę zgłoszenia

Przypominamy, że w dniach 13-14 listopada w Warszawie (czwartek-piątek) i 19-20 listopada w Krakowie (środa-czwartek) odbędzie się kolejna edycja szkolenia pt. "Zasady Systemu KZR INiG".
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia, który wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest tutaj.
W ramach szkolenia przeszkolono dotychczas 53 osoby, w tym audytorów i wdrożeniowców.

W dn. 1 października br. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy został wpisany pod numerem BIO/ASC/001/2014 do rejestru administratorów systemów certyfikacji  prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.
Link do zaświadczenia.

Do czasu uzyskania jednoznacznych ustaleń na poziomie systemów dobrowolnych, System KZR INiG traktuje melasę, jako pełnowartościowy surowiec

Wydany został pierwszy certyfikat dla producenta rolnego, certyfikowanego w ramach Systemu KZR INiG. Więcej informacji dostępnych tutaj.

Dnia 11 września 2014 r. została wydana decyzja o nadaniu uprawnienia jednostce certyfikującej Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie .
Zapraszamy do współpracy (kliknij aby przejść na stronę jednostki).

Dnia 28 sierpnia 2014 r. została wydana decyzja o nadaniu uprawnienia jednostce certyfikującej SGS Polska Sp. z o. o.  z  siedzibą w Warszawie.
Zapraszamy do współpracy (kliknij aby przejść na stronę jednostki).

W zakładce Akty prawne  do serwisu zostały dodane podstawowe akty prawne dotyczące biopaliw i biopłynów, opublikowane w polskich i unijnych dziennikach urzędowych. Zachęcamy do zapoznania się.

Serdecznie zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera, w którym będziemy Państwa informować o nowościach w serwisie KZR INiG . Aby zapisać się do newslettera należy podać swój adres e-mail w zakładce Kontakt.

Serdecznie zapraszamy

W związku z Państwa zapytaniami o wzajemną uznawalność systemów certyfikacji, potwierdzamy, że System KZR INiG uznaje wszystkie systemy dobrowolne, w takim samym zakresie i tej wersji, w której zostały uznane przez Komisję Europejską w ramach dyrektywy 2009/28/WE. Oznacza to, że mając certyfikat Systemu KZR INiG można kupować surowce od dostawcy certyfikowanego w ramach innych uznanych systemów (np. ISCC czy RedCert). Analogicznie przedsiębiorcy posiadający certyfikat np. ISCC lub RedCert mogą bez obaw nabywać surowce z certyfikatem KZR INiG.

Dnia 29 lipca 2014 r. została wydana decyzja o nadaniu uprawnienia jednostce certyfikującej DEKRA CERTIFICATION Sp. z o. o. z  siedzibą we Wrocławiu.
Zapraszamy do współpracy (kliknij aby przejść na stronę jednostki).

W dniach 23-24 czerwca oraz 30 czerwca-1 lipca odbyło się szkolenie pt. „Zasady Systemu KZR INiG”, w ramach którego przeszkolono 28 audytorów. W związku z dużym zainteresowaniem ogłaszamy nabór na kolejną edycję tego szkolenia, która odbędzie się w dniach 8-9 września br.

Więcej informacji w zakładce Szkolenia

W dziale Do pobrania są już dostępne dokumenty opisujące System KZR.

System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

Oznacza to, że podmioty gospodarcze działające w łańcuchu dostaw biopaliw (począwszy od producenta rolnego) będą mogły uzyskiwać certyfikat w ramach Systemu KZR INiG, który będzie ważny w całej Europie a w szczególności będzie wystarczający do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.  

Zapraszamy na szkolenia dot. Systemu Certyfikacji Biopaliw INIG-PIB. Więcej informacji w zakładce Szkolenia.

Zmiana terminu szkolenia "Zasady Systemu KZR INiG"  [2016-08-10]

Informujemy, iż zmianie uległ termin szkolenia Zasady Systemu KZR INiG, które odbędzie się w dn. 8  - 9 września 2016 r. , a nie jak uprzednio informowaliśmy, 7-8 września br.  Za zmianę terminu przepraszamy.   Czytaj więcej...


Decyzja wykonawcza Komisji EU w sprawie zatwierdzenia systemu ISCC  [2016-08-10]

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 sierpnia 2016 r. została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1361 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „International Sustainability and Carbon Certification" w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (ISCC).  Czytaj więcej...


Praca Biura Systemów Certyfikacji Biomasy w dn. 11 i 12 sierpnia 2016 r.  [2016-08-09]

Informujemy, że w dn.  11 sierpnia 2016  r.  (czwartek )i  12 sierpnia 2016  r.  (piątek) Biuro Systemu KZR INIG  będzie nieczynne.  Czytaj więcej...


Upływający termin ważności decyzji Komisji Europejskiej wydanej dla systemu ISCC  [2016-08-04]

Dnia 9 sierpnia 2016 r. mija termin ważności decyzji Komisji Europejskiej wydanej dla systemu ISCC. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Energii, obowiązująca ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych odwołuje się do poświadczeń wydanych w ramach uznanego systemu certyfikacji.  Czytaj więcej...


Aktualizacja cennika Systemu KZR INIG  [2016-08-04]

W dn.4 sierpnia 2016 r. został zaktualizowany cennik Systemu KZR INiG. Wysokość opłat nie uległa zmianie. Zostały doprecyzowane zapisy dotyczące stosowania opłat kataralnych. Opłata zryczałtowana naliczana jest dla przedsiębiorców o zakresie certyfikacji wyłącznie "handel", natomiast przedsiębiorcy o dodatkowych lub innych zakresach certyfikacji wnoszą opłaty zależne od ilości produktu sprzedanego z poświadczeniem KZR INiG.  Czytaj więcej...


Rejestracja / Logowanie