Zakresy certyfikacji w ramach systemu KZR INiG

 • indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 • pierwszy punkt skupu (z magazynowaniem/bez magazynowania):

- surowców rolnych,
- odpadów/pozostałości rolnych,
- innych odpadów/pozostałości,
- pozostałości z leśnictwa;

 

 • tłocznia oleju;
 • cukrownia;
 • gorzelnia;
 • produkcja biopaliwa: etanolu/ ETBE/FAME/ inne .......................;
 • uwodornienie/współuwodornienie;
 • produkcja biowęglowodorów;
 • produkcja biopłynów;
 • biogazownia;
 • instalacja do produkcji biometanu;
 • produkcja paliw stałych (pochodzących z biomasy);
 • produkcja paliw węglowych z recyklingu;
 • produkcja odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego;
 • jednostka przetwórcza biomasy stałej;
 • inny przetwórca biomasy (należy określić);
 • handel z magazynowaniem lub bez;
 • dostawca końcowy,
 • producent ciepła i/lub energii elektrycznej;
 • inne, należy określić.

W zależności od charakteru działalności, odpowiedni zakres certyfikacji należy podać na formularzu zgłoszeniowym oraz w umowie. Podany zakres zostanie umieszczony na certyfikacie.