Zakresy certyfikacji w ramach systemu KZR INiG

 • indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 • pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych;
 • pierwszy punkt skupu bez magazynowania wraz z audytem grupowym producentów rolnych;
 • punkt zbiórki odpadów/pozostałości;
 • punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów/pozostałości;
 • handel biomasą/przetworzoną biomasą (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 • handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 • tłoczenie oleju;
 • cukrownia;
 • gorzelnia;
 • produkcja biokomponentu: etanolu/ ETBE/FAME/ inne
 • uwodornienie/współuwodornienie;
 • produkcja biowęglowodorów;
 • blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek (należy podać stosowane biokomponenty;
 • wytwarzanie/oczyszczanie biogazu;
 • inny.

W zależności od charakteru działalności, odpowiedni zakres certyfikacji należy podać na formularzu zgłoszeniowym oraz w umowie. Podany zakres zostanie umieszczony na certyfikacie.