Odpady i pozostałości

System KZR INiG przeprowadził aktualizację dokumentów systemowych w zakresie audytu odpadów i pozostałości, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi w liście.Zaktualizowane dokumenty zostały poddane ocenie przez Komisję Europejską.

W związku z tym, z okresem przejściowym 14 dni, tj. od dnia 15 października System KZR INiG uznaje surowce odpadowe oraz produkty z nich wytworzone, certyfikowane w ramach innych uznanych systemów, jeśli dany system certyfikacji wdrożył równorzędne wymagania w zakresie audytu odpadów i pozostałości. Zaktualizowane dokumenty, w wersji z zaznaczonymi zmianami są do pobrania w dziale download wersji anglojęzycznej. Dokumenty w języku polskim zostaną zamieszczone po przetłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego.

Główne zmiany obejmują:

  •  zdefiniowanie pierwszych punktów zbierania odpadów i pozostałości oraz punktów powstawania odpadów i pozostałości;
  •  zdefiniowanie dodatkowych wymagań dla punktów zbierania odpadów i pozostałości;
  •  obowiązkowy audyt punktów powstawania odpadów i pozostałości dostarczających powyżej 1 tony miesięcznie;
  •  poszerzenie listy pytań kontrolnych o dodatkowy blok dedykowany audytowi pierwszych punktów zbierania odpadów i pozostałości.

Wzór deklaracji odpadu