Kontakt

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
e-mail: system.kzr@inig.pl
 tel.: +48 12 61 77 546

Rejestracja, raporty, faktury:
tel.: +48 12 61 77 558

Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy
Delfina Rogowska
tel.: +48 12 61 77 519

Nr konta:
Bank Pekao SA 62 1240 4722 1111 0000 4849 5264