Kontakt

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy
ul. Łukasiewicza 1
31-429 Kraków
tel.: +48 12 61 77 558 (rejestracja, raporty, faktury)
e-mail: system.kzr@inig.pl

Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy
Delfina Rogowska
tel.: +48 12 61 77 519