Kontakt

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 61 77 558 (rejestracja, raporty, faktury)
e-mail: system.kzr@inig.pl

Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy
Delfina Rogowska
tel.: +48 12 61 77 519

Nr konta:
Bank Pekao SA 62 1240 4722 1111 0000 4849 5264