Już ponad 100 certyfikatów KZR INiG!

W dn. 19 marca br. Grupa Lotos w S.A., z numerem 100, została wpisana na listę uczestników Systemu KZR INiG. Do grona certyfikowanych podmiotów należą m. in. wiodący producenci biokomponentów w Polsce, tłocznie oleju, gorzelnie, punkty skupu ziarna, producenci rolni, przedsiębiorcy prowadzący handel biomasą, punkty zbiórki odpadów.

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą szkoleniową na stronie www.kzr.inig.eu, gdzie znajdziecie Państwo aktualne termin szkoleń oferowanych przez System KZR INiG

Wiarygodność Systemu potwierdzona jest wpisem do rejestru administratorów systemów certyfikacji prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego pod nr BIO/ASC/001/2014 oraz do bazy NABISY pod numerem ID: EU-BM-22.

System KZR INIG jest jedynym polskim systemem Certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów zatwierdzonym przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. System KZR INiG uznaje wszystkie systemy dobrowolne, w takim samym zakresie i tej wersji, w której zostały uznane przez Komisję Europejską, a przedsiębiorcy posiadający certyfikat wydany przez zagraniczne systemy mogą bez obaw nabywać surowce z certyfikatem KZR INiG. Podmioty gospodarcze działające w łańcuchu dostaw biopaliw (począwszy od producenta rolnego) w ramach Systemu KZR INIG uzyskują certyfikat, który jest ważny w całej Europie, a w szczególności jest wystarczający do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.