Uaktualnienie ścieżki postępowania przy wdrażaniu Systemu KZR INIG.

Uaktualniona została instrukcja - ścieżka postępowania przy wdrażaniu systemu KZR INIG  -  poszerzona o informacje dotyczące recertyfikacji i zmiany danych uczestnika Sytemu KZR INIG