Szkolenie pt. "Zasady Systemu KZR INiG" - ON-LINE

Trenerzy: Delfina ROGOWSKA, Michał PAJDA

Zakres szkolenia:

Dzień I
1. Ustawodawstwo w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw
2. Opis Systemu KZR INiG.
3. Wymagania ogólne i formalne wobec uczestników Systemu
4. Wymagania Systemu KZR wobec gruntów na których uprawiane były surowce (UE).
5. Wymagania w zakresie produkcji rolnej oraz dobrych praktyk społecznych (spoza UE)
6. System bilansu masy.
7. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych.

Dzień II
8. Wymagania wobec jednostek certyfikujących
9. Wymagania wobec audytorów
10. Wytyczne do przygotowania i prowadzenia audytu
11. Analiza listy pytań kontrolnych. (UE)
12. Analiza listy pytań kontrolnych. (spoza UE)
13. Formularze obowiązujące w systemie KZR INiG. Raportowanie
14. Egzamin

Adresaci szkolenia:
audytorzy jednostek certyfikujących, firmy wdrożeniowe, przedsiębiorcy

Dodatkowe informacje:
Szkolenie obowiązkowe dla audytorów Systemu KZR INiG

Rodzaj szkolenia:

  • dwudniowe (11 godzin)
  • teoria
  • on-line na platformie Cisco Webex Meetings. 

 

Liczebność:

  • minimalna liczba osób - 6

Cena:

1100 zł netto/os. - szkolenie dwudniowe

Uzyskane dokumenty:

  • zaświadczenie 

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenia@inig.pl lub faksem na nr 12 61 77 518

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.

Informujemy, że usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT - art.43 ust.1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419 z dnia 27.11.2020 r.)

Kontakt:
Grażyna Wdaniec
ul. Bagrowa 1, 31-733 Kraków
Telefon: 12 61 77 523   faks: 12 61 77 518
E-mail: szkolenia@inig.pl