Szkolenie pt. "Zasady Systemu KZR INiG" - ON-LINE - 18-19.11.2021 r.

Trenerzy: Delfina ROGOWSKA, Gabriela DAIGNEAULT, Michał PAJDA

Zakres szkolenia:

Dzień I
1. Opis Systemu KZR INiG
2. Wymagania ogólne i formalne wobec uczestników Systemu
3. Kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do pochodzenia surowca
4. Obsługa Modułu KZR INiG
5. Biomasa leśna
6. System bilansu masy.
7. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych.

Dzień II
8. Wymagania w zakresie produkcji rolnej oraz dobrych praktyk społecznych (spoza UE)
9. Wymagania wobec jednostek certyfikujących
10. Wytyczne do przygotowania i prowadzenia audytu
11. Wymagania wobec audytorów
12. Analiza listy pytań kontrolnych
13. Egzamin

Adresaci szkolenia:
audytorzy jednostek certyfikujących, firmy wdrożeniowe, przedsiębiorcy

Dodatkowe informacje:
Szkolenie obowiązkowe dla audytorów Systemu KZR INiG

Rodzaj szkolenia:

  • dwudniowe (11 godzin)
  • teoria
  • on-line na platformie Cisco Webex Meetings. 

 

Liczebność:

  • minimalna liczba osób - 6

Cena:

 1350 PLN - szkolenie dwudniowe

Uzyskane dokumenty:

  • zaświadczenie 

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenia@inig.pl lub faksem na nr 12 61 77 518

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.

Informujemy, że usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT - art.43 ust.1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419 z dnia 27.11.2020 r.)

Kontakt:
Grażyna Wdaniec
ul. Bagrowa 1, 31-733 Kraków
Telefon: 12 61 77 523   faks: 12 61 77 518
E-mail: szkolenia@inig.pl