Doskonalenie audytowania KZR INiG - ON-LINE

Trenerzy:

1. Delfina Rogowska
2. Michał Pajda
3. Gabriela Daigneault

Najbliższy termin:

Karta zgłoszenia

Harmonogram szkolenia:

Pobierz 

Zakres szkolenia:

1. Podsumowanie roku 2020
2. Moduł KZR
3. Dobre praktyki audytowe - wykład
4. Dobre praktyki audytowe- warsztaty
5. Wytyczne dla uczestników i jednostek po wejściu w życie RED II

Miejsce szkolenia
Szkolenie ON-LINE

Czas trwania szkolenia:
• liczba godzin 7
* 1 h szkoleniowa = 60min

Adresaci szkolenia:
Audytorzy i załoga wspomagająca jednostek certyfikujących, firmy wdrożeniowe, przedsiębiorcy certyfikowani w KZR INiG

Cel szkolenia:
Ujednolicenie sposobu audytowania wśród kadry audytorskiej KZR INiG pracującej dla różnych jednostek certyfikujących, przekazanie nowych wytycznych

Efekty szkolenia:
Ograniczenie ryzyka błędów audytorskich i formalnych, wymiana doświadczeń, podniesienie kompetencji audytorów KZR INiG. Przygotowanie do wdrożenia RED II

Liczebność grupy:

  • Minimalna liczba uczestników: 9
  • Maksymalna liczba uczestników: 20

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie

Cena:

750 zł

Informujemy, że usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT - art.43 ust.1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419 z dnia 27.11.2020 r.)

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.

Kontakt:

Grażyna Wdaniec
ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków
Telefon: 12 61 77 523
E-mail: szkolenia@inig.pl