Doskonalenie audytowania KZR INiG - ON-LINE

Trenerzy:

1. Delfina Rogowska
2. Michał Pajda
3. Gabriela Daigneault

Najbliższy termin:

7 grudnia 2020 r.

 Karta zgłoszenia

Harmonogram szkolenia:

Pobierz 

Zakres szkolenia:

1. Podsumowanie roku 2020
2. Moduł KZR
3. Dobre praktyki audytowe - wykład
4. Dobre praktyki audytowe- warsztaty
5. Wytyczne dla uczestników i jednostek po wejściu w życie RED II

Miejsce szkolenia
Szkolenie ON-LINE

Czas trwania szkolenia:
• liczba godzin 7
* 1 h szkoleniowa = 60min

Adresaci szkolenia:
Audytorzy i załoga wspomagająca jednostek certyfikujących, firmy wdrożeniowe, przedsiębiorcy certyfikowani w KZR INiG

Cel szkolenia:
Ujednolicenie sposobu audytowania wśród kadry audytorskiej KZR INiG pracującej dla różnych jednostek certyfikujących, przekazanie nowych wytycznych

Efekty szkolenia:
Ograniczenie ryzyka błędów audytorskich i formalnych, wymiana doświadczeń, podniesienie kompetencji audytorów KZR INiG. Przygotowanie do wdrożenia RED II

Liczebność grupy:

  • Minimalna liczba uczestników: 9
  • Maksymalna liczba uczestników: 20

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie

Cena:

750 zł
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. z późn. zm. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (par. 3 ust. 1 pkt. 13), usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT.

Dodatkowe informacje:
W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.

Kontakt:

Grażyna Wdaniec
ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków
Telefon: 12 61 77 523
E-mail: szkolenia@inig.pl