Szkolenie "Zasady Systemu KZR INiG – szkolenie uzupełniające RED II - ON-LINE" – 12 lipca i 13 września 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że zostały zaplanowane terminy szkoleń w ramach nowej dyrektywy RED 2 w dn. 12.07.2021 r. i 13.09.2021 r.  pt. "Zasady Systemu KZR INiG – szkolenie uzupełniające RED II - ON-LINE". Zapraszamy do zapisów.

Szkolenie, zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu, uprawniać będzie do prowadzenia audytów zgodnie z dyrektywą 2018/2001, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów (w tym zakończenia podstawowego szkolenia „Zasady systemu KZR INiG").

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich audytorów KZR INiG.

Szczegóły na stronie http://www.kzr.inig.eu/pl/szkolenia/Zasady+Systemu+KZR+INiG-2.