Aktualizacja dokumentów systemowych w wersji polskojęzycznej

Zgodnie z nowymi wymaganiami,  uznanymi przez Komisję Europejską wydane zostały dokumenty systemowe w wersji polskojęzycznej. Dokumenty do pobrania w dziale DOWNLOAD.

Zmiany dokumentów dotyczyły głównie:

  • uściślenia procedur w zakresie audytu odpadów i pozostałości;
  • aktualizacji wymagań w zakresie terenów o wysokiej bioróżnorodności;
  • aktualizacji zakresu danych wejściowych i wyjściowych;
  • zdefiniowanie ram czasowych do przeprowadzania obliczeń, nie dłuższych niż jeden rok;
  • usunięcia wymagania posiadania systemu jakości;
  •  inne zmiany o charakterze porządkowym.

W związku powyższym, zwracamy się z prośbą o systematyczne wprowadzanie zmian w swoich procedurach.