Informacje uzupełniające dla uczestników Systemu KZR INiG korzystających z bazy Nabisy

System KZR INiG otrzymał od Federalnego Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia (Niemcy, BLE) informacje dotyczące przyczyn częstych błędów w trakcie wprowadzania danych. BLE przypomina o konieczności zgłaszania zmian (recertyfikacja, zmiana zakresu, zamiana nazwy itp.), brak takiego zgłoszenia skutkuje występowaniem błędów przy wystawianiu poświadczeń (PoS-ów).

Ponadto BLE przypomina, że niezależnie od przyjętego okresu rozliczeniowego w ramach systemu certyfikacji, okresem rozliczeniowym w Nabisy są kwartały (do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia).

Podmioty planujące lub dokonujące transakcji z wykorzystaniem elektronicznej bazy Nabisy proszone są o kontakt z Biurem Systemu KZR, w celu uzyskania dodatkowych informacji.