Deklaracja własna producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy ver 6.doc

Wprowadzono nową wersję deklaracji własnej producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy.Wersja 6 deklaracji zawiera zmiany w zakresie punktu nr IV. Zamieszczono tam dodatkową pozycję zawierającą zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażenie tej zgody jest konieczne w celu dalszej możliwości posługiwania się ankietą jako dowodem spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biomasę. Ze względu na to, że administratorem danych osobowych producentów rolnych staje się firma skupująca, konieczne jest wpisanie danych identyfikujących ten podmiot na dole drugiej strony deklaracji.
Zwracamy uwagę, że na końcu ankiety konieczne jest wprowadzenie danych adresowych przedsiębiorstwa skupującego.

Dokument deklaracji