Aktualności

Nabór na drugą edycję szkoleń  [2014-08-28]

W dniach 23-24 czerwca oraz 30 czerwca-1 lipca odbyło się szkolenie pt. „Zasady Systemu KZR INiG”, w ramach którego przeszkolono 28 audytorów. W związku z dużym zainteresowaniem ogłaszamy nabór na kolejną edycję tego szkolenia, która odbędzie się w dniach 8-9 września br.  Czytaj więcej...


Dokumenty Systemu KZR INIG  [2014-06-06]

W dziale Do pobrania są już dostępne dokumenty opisujące System KZR.  Czytaj więcej...


Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia systemu KZR INiG  [2014-06-05]

System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.  Czytaj więcej...


Szkolenia dot. Systemu Certyfikacji Biopaliw INIG-PIB  [2014-06-05]

Zapraszamy na szkolenia dot. Systemu Certyfikacji Biopaliw INIG-PIB. Więcej informacji w zakładce Szkolenia.  Czytaj więcej...


O systemie KZR INiG


 folder Systemu KZR INiG