Aktualności

Deklaracja własna producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy ver 6.doc  [2017-07-12]

Wprowadzono nową wersję deklaracji własnej producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy.Wersja 6 deklaracji zawiera zmiany w zakresie punktu nr IV. Zamieszczono tam dodatkową pozycję zawierającą zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażenie tej zgody jest konieczne w celu dalszej możliwości posługiwania się ankietą jako dowodem spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biomasę. Ze względu na to, że administratorem danych osobowych producentów rolnych staje się firma skupująca, konieczne jest wpisanie danych identyfikujących ten podmiot na dole drugiej strony deklaracji.
Zwracamy uwagę, że na końcu ankiety konieczne jest wprowadzenie danych adresowych przedsiębiorstwa skupującego.  Czytaj więcej...


Konferencja Oleofuels zakończona  [2017-07-05]

W dniach 28 i 29 czerwca 2017 w odbyła się  w Krakowie Konferencja Oleofuels 2017. Podczas  konferencji została poruszona problematyka bieżących wyzwań i problemów branża HVO/HEFA. W trakcie spotkania szeroko dyskutowano bieżącą politykę pozyskiwania surowców, a także najnowocześniejszych technologii produkcji.  Czytaj więcej...


KZR INiG na konferencji Oleofuels  [2017-06-26]

W dniach 28 i 29 czerwca 2017 w Krakowie odbędzie się Konferencja Oleofuels 2017. Tematyka konferencji obejmie bieżące wyzwania i problemy, z jakimi boryka się branża HVO/HEFA oraz dyskusję i analizę aktualnej polityki i regulacji pozyskiwania surowców, a także najnowocześniejszych technologii produkcji.  Czytaj więcej...


Konferencja FUELS' ZOOM 2017  [2017-06-22]

INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy oraz CEC Polska zapraszają do udziału w 8. Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2017 pn. Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw ciekłych.  Czytaj więcej...


Nowe wydanie formularza "Deklaracja producenta rolnego" (wersja nr 5)  [2017-06-13]

W zakładce do pobrania została umieszczona najnowsza wersja deklaracji producenta rolnego (wersja nr 5). Zmiany dokonane w nowej wersji formularza dotyczą sposobu podawania emisji GHG dla regionów NUTS 2 i wynikają z konieczności dostosowania się do nowych wymagań Komisji Europejskiej. Najnowszy formularz deklaracji umożliwia podanie emisji GHG dla surowca w dwóch jednostkach, tzn. w gCO2eq/MJ biopaliwa oraz w kgCO2eq/tonę przekazywanego surowca rolnego.  Czytaj więcej...


Logowanie

 

O systemie KZR INiG


 folder Systemu KZR INiG