Przypomnienie dotyczące MELASY

Przypominamy, że MELASA, produkt uzyskiwany podczas produkcji cukru, jest pełnowartościowym surowcem i jednocześnie w związku z brakiem wartości emisji GHG na poziomie NUTS II (województw) dla Polski, nie jest możliwe stosowanie wartości standardowej dla ścieżki produkcji etanolu z buraka cukrowego.

W związku z tym, gorzelnie produkujące w oparciu o ten surowiec mogą go nabywać wyłącznie od cukrowni, które przeprowadziły obliczenia rzeczywistych wartości emisji GHG dla melasy i posiadają certyfikat KZR potwierdzający poprawność obliczeń, wydany przez uznany przez Komisję Europejską system certyfikacji.