Certyfikacja biomasy stałej w ramach dyrektywy (UE) 2018/2001

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że  Komisja Europejska zaktualizowała informacje na stronie internetowej podając między innymi, że System KZR INiG uzyskał pozytywną ocenę techniczną w zakresie certyfikacji biomasy leśnej.

Więcej informacji na stronie: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-scheme