Zmiana formularza "Deklaracja własna producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy"

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy aktualizacji deklaracji własnej producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy. W wersji 7 dokonano zmiany jednostki emisji GHG z kgCO2eq/tonę na jednostkę gCO2eq/kg. Doprecyzowano także, że emisja ta odnosi się do suchej masy surowca. Nowy formularz w wersji 7 jest dostępny do pobrania w dziale FORMULARZE