Szkolenie pt. "Zasady Systemu KZR INiG – szkolenie uzupełniające RED II - ON-LINE" - 13.09.2021 r.

Najbliższy termin:

   

Karta zgłoszenia

 

Program szkolenia
 

Trenerzy: Delfina Rogowska, Michał Pajda

Zakres szkolenia:

 1. Wymaga ogólne
  2. Definicje
  3. Certyfikacja podmiotów gospodarczych
  4. Lista pytań kontrolnych
  5. Wymagania dla Jednostek Certyfikujących
  6. Bilans masy
  7. Metodyka GHG
  8. Weryfikacja pochodzenia biomasy leśnej
  8. Egzamin

Adresaci szkolenia:
Audytorzy jednostek certyfikujących, firmy wdrożeniowe, przedsiębiorcy certyfikowani w KZR INiG. Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę z wymagań Systemu KZR INiG wg dyrektywy RED I w obszarze certyfikacji biopaliw.

Rodzaj szkolenia:

 • jednodniowe 
 • teoria
 • ON-LINE na platformie Cisco Webex Meetings. 

Dodatkowe informacje:

Szkolenie obowiązkowe dla wszystkich audytorów KZR INiG. Pozytywny wynik egzaminu  uprawniać będzie do prowadzenia audytów zgodnie z wymaganiami Systemu KZR INiG wydanie I z dnai 25.06.2021, zgodnie z dyrektywą 2018/2001, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów, w tym zakończenia z pozytywnym wynikiem szkolenia podstawowego „Zasady systemu KZR INiG” .

Liczebność:

 • minimalna liczba osób:  7

Cena:

720 zł netto/os.

 

Uzyskane dokumenty:

 • zaświadczenie 

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenia@inig.pl lub faksem na nr 12 61 77 518

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.

Informujemy, że usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT - art.43 ust.1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419 z dnia 27.11.2020 r.)

Kontakt:
Grażyna Wdaniec
ul. Bagrowa 1, 31-733 Kraków
Telefon: 12 61 77 523   faks: 12 61 77 518
E-mail: szkolenia@inig.pl