Zmiany w bazie danych NABISY

BLE rozważa przeprowadzenie warsztatów dotyczących bazy Nabisy. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowana najnowsza wersja bazy. Będzie także możliwość zadawania pytań. Poproszono nas o zebranie osób zainteresowanych warsztatami i przesłanie informacji do dnia 07.04.2015. W razie chęci udziału w warsztatach oraz w razie pytań dotyczących komunikatu z BLE prosimy o kontakt z Biurem Systemu KZR INiG (system.kzr@inig.pl  tel. 12 6177 519).

Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia (BLE) poinformował o zmianach w bazie danych Nabisy. Wynikają one z konieczności dostosowania się do zmian w prawie niemieckim. Zmieni się między innymi sposób wystawiania poświadczeń dla mieszanek. Po zmianach, będzie możliwe wystawienie jedynie odrębnych poświadczeń dla każdego typu biomasy. Planowany jest również wymóg podawania składowych obniżających emisję GHG. Zostanie także dopuszczone stosowanie ujemnych wartości emisji GHG. Wraz z końcem stycznia ustała możliwość wystawiania poświadczeń do podwójnego naliczania do NCW w ramach wszystkich systemów uznanych przez BLE.

Zasugerowano, aby informacja na temat wielkości emisji GHG była podawana pogrubioną czcionką. Poinformowano również o braku możliwości uśredniania wskaźników emisji GHG dla mieszanek. Dopuszczalne jest jedynie przypisywanie najgorszego wskaźnika spośród wszystkich składników mieszaniny.