Aktualizacja dokumentów systemowych

System KZR INiG przeprowadził aktualizację dokumentów systemowych. Nowe wymagania, zostały uznane przez Komisję Europejską .  Aktualne dokumenty w wersji angielskiej, wraz z zaznaczonymi zmianami znajdują się na stronie download wersji anglojęzycznej.

Zmiany dotyczyły głównie:

  • uściślenia procedur w zakresie audytu odpadów i pozostałości;
  • aktualizacji wymagań w zakresie terenów o wysokiej bioróżnorodności;
  • aktualizacji zakresu danych wejściowych i wyjściowych;
  • zdefiniowanie ram czasowych do przeprowadzania obliczeń, nie dłuższych niż jeden rok;
  • usunięcia wymagania posiadania systemu jakości;
  •  inne zmiany o charakterze porządkowym.

W związku powyższym, zwracamy się z prośbą o systematyczne wprowadzanie zmian w swoich procedurach. Dokumenty w języku polskim zostaną zamieszczone bezzwłocznie po uzyskaniu uwierzytelnienia tłumaczenia i będą bezwzględnie obowiązujące w terminie 14 dni od ich zamieszczenia.