Aktualności

Szkolenie pt. "Zasady Systemu KZR INiG"  [2018-01-17]

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia Zasady Systemu KZR INiG, na które zapraszamy w dn. 6-7 marca 2018 r.  Usługę kierujemy do audytorów, jednostek certyfikujących, firm wdrożeniowych i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką certyfikacji produkcji biopaliw.  Czytaj więcej...


Nowe szkolenia w ofercie Systemu KZR INiG  [2018-01-17]

Zapraszamy do udziału w nowych szkoleniach Systemu KZR INiG.  Czytaj więcej...


Deklaracja własna producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy w wersji 8  [2018-01-17]

Informujemy, że do wersji 8 został zaktualizowany formularz  Deklaracja własna producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy. Zmiana dotyczy sposobu podawania emisji z upraw na poziomie NUTS 2. Nowa wersja deklaracji zakłada  stosowanie  emisji NUTS 2 wyrażonych wyłącznie w jednostkach gCO2eq/kg suchej biomasy.  Czytaj więcej...


NUTS II dla Kanady i Australii  [2018-01-04]

Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia sprawozdania Kanady i Australii dotyczącego typowego poziomu emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE.  Czytaj więcej...


Zapraszamy na szkolenie "Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców"  [2018-01-04]

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców, które odbędzie się w dn. 6 lutego 2018 r. w oddziale INIG-PIB w Krakowie.  Czytaj więcej...


Logowanie

 

O systemie KZR INiG


 folder Systemu KZR INiG