Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia systemu KZR INiG

System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

Oznacza to, że podmioty gospodarcze działające w łańcuchu dostaw biopaliw (począwszy od producenta rolnego) będą mogły uzyskiwać certyfikat w ramach Systemu KZR INiG, który będzie ważny w całej Europie a w szczególności będzie wystarczający do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.