Wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji

W dn. 1 października br. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy został wpisany pod numerem BIO/ASC/001/2014 do rejestru administratorów systemów certyfikacji  prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.
Link do zaświadczenia.