Zapraszamy do udziaƂu w szkoleniach z zakresu Systemu KZR INIG

Szkolenie pt. "Zasady systemu KZR INIG - szkolenie uzupeƂniające"
NajbliĆŒsze terminy:25 paĆșdziernika 2017 r., 7 listopada 2017 r., 13 listopada 2017 r., 17 listopada 2017 r.
Program szkolenia dostępny tutaj.

Szkolenie pt. "Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INIG"
Termin: 4-5 grudnia 2017 r.
Program szkolenia dostępny tutaj.