Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INIG

 • Cena: 1275 zł (usługa szkoleniowa zwolniona z podatku VAT).
  • Pobierz Kartę zgłoszenia
  • Harmonogram szkolenia - wkrótce
  •  
  • Cel szkolenia:
   Szkolenie ma charakter warsztatów kalibracyjnych dla audytorów KZR INiG. Celem szkolenia jest ujednolicenie podejścia i interpretacji dowodów przedstawianych podczas audytów, szczególnie w zakresie obliczania emisji gazów cieplarnianych.  Podczas szkolenia dyskutowane będą również szczególne i trudne przypadki występujące podczas audytów Systemu KZR INiG.

  • Adresaci:
   Szkolenie adresowane jest do audytorów jednostek certyfikujących, osób odpowiedzialnych w jednostkach certyfikujących za wdrożenie i nadzorowanie procedur KZR INiG, firm i osób zajmujących się wdrażaniem wymagań KZR INiG i przygotowywaniem do audytów przedsiębiorców, a także podmiotów certyfikowanych i przygotowujących się certyfikacji.

  • Forma szkolenia:
   Szkolenie będzie miało formę wykładów oraz warsztatów wymagających aktywnego udziału uczestników.
  •  
Kontakt:

Grażyna Wdaniec
tel. 12 61 77 523
szkolenia@inig.pl