Komunikat dotyczący certyfikacji biomasy leśnej w Systemie KZR INiG

Szanowni Państwo,


w związku z zapytaniami dotyczącymi certyfikacji biomasy leśnej przez KZR INiG, uprzejmie informujemy, że System prowadzi certyfikację biomasy leśnej. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes, Państwa Członkowskie mogą akceptować dowody systemów dobrowolnych, nawet jeśli nie uzyskały one decyzji.  W Polsce w oparciu o komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-stosowania-dobrowolnych-systemow-certyfikacji-kryteriow-zrownowazonego-rozwoju-na-potrzeby-wymagan-systemu-eu-ets, biomasa leśna z certyfikatem KZR INiG jest akceptowana.

Nie nastąpiła zmiana przepisów w tym zakresie.