Szkolenie pt. "Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców - Warszawa"

Trenerzy:
Delfina ROGOWSKA, Kamil BERDECHOWSKI

Zakres szkolenia:

 1. Kryteria zrównoważonego rozwoju wg dyrektywy 2009/28/WE oraz 2015/1513/WE
 2. Opis systemu KZR INiG z elementami wymagań ustawowych w zakresie certyfikacji KZR
 3. Bilans masy – wymagania ogólne
 4. Bilans masy – wymagania przy zakupie i sprzedaży
 5. Bilans masy – etap produkcji
 6. Obliczanie emisji GHG – wytyczne KZR INiG
 7. Obliczenia emisji GHG – przykład dla zakładu produkcyjnego
 8. Ścieżka uzyskania certyfikatu
 9. Przygotowanie do audytu – lista pytań kontrolnych KZR INiG

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy występujący w łańcuchu dostawców biopaliw
 • firmy wdrażające system KZR INIG
 • inne zainteresowane podmioty

Rodzaj szkolenia:

 • jednodniowe (7 godzin)
 • teoria i praktyka
 • stacjonarne - w oddziale INiG-PIB, ul. Kasprzaka 25, Warszawa.

Liczebność:

 • minimalna liczba osób:  8

Cena: 830 zł

Cena zawiera:

 • uczestnictwo
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • obiad
 • zaświadczenia

Cena nie zawiera noclegu.

Uzyskane dokumenty:

 • zaświadczenie
 

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenia@inig.pl lub faksem na nr 12 61 77 518

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. z późn. zm. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (par. 3 ust. 1 pkt. 13), usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT.

Kontakt:
Grażyna Wdaniec
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
Telefon: 12 61 77 523 faks: 12 61 77 518
E-mail: szkolenia@inig.pl