Doskonalenie audytowania KZR INiG

Trenerzy:

1. Delfina Rogowska
2. Kamil Berdechowski

Zakres szkolenia:

Warsztaty kalibrujące audytowanie w Systemie KZR INiG

Miejsce szkolenia

Data Szkolenia:

Czas trwania szkolenia:
• liczba dni: 2

• liczba godzin 6*
* 1 h szkoleniowa = 60min

Adresaci szkolenia:
Audytorzy jednostek certyfikujących, firmy wdrożeniowe, przedsiębiorcy.

Cel szkolenia:
Ujednolicenie sposobu audytowania wśród kadry audytorskiej KZR INiG pracującej dla różnych jednostek certyfikujących

Efekty szkolenia:
Eliminacja błędów audytorskich, wymiana doświadczeń, podniesienie kompetencji audytorów KZR INiG

Liczebność grupy:

  • Minimalna liczba uczestników: 10
  • Maksymalna liczba uczestników: 20

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie

Cena:

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. z późn. zm. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (par. 3 ust. 1 pkt. 13), usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT.

Kontakt:

Grażyna Wdaniec
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
Telefon: 12 61 77 523
E-mail: szkolenia@inig.pl