Doskonalenie audytowania KZR INiG

Trenerzy:

1. Delfina Rogowska
2. Kamil Berdechowski
3. Michał Pajda

Najbliższy termin:

2-3 grudnia 2019 r.

 Karta zgłoszenia

Harmonogram szkolenia:

Pobierz 

Zakres szkolenia:

Warsztaty kalibrujące audytowanie w Systemie KZR INiG - harmonogram wkrótce

Miejsce szkolenia

HOTEL ZAMEK BOBOLICE, Bobolice 14, 42-320 Niegowa

Czas trwania szkolenia:
• liczba dni: 2

• liczba godzin 6*
* 1 h szkoleniowa = 60min

Adresaci szkolenia:
Audytorzy jednostek certyfikujących, firmy wdrożeniowe, przedsiębiorcy.

Cel szkolenia:
Ujednolicenie sposobu audytowania wśród kadry audytorskiej KZR INiG pracującej dla różnych jednostek certyfikujących

Efekty szkolenia:
Eliminacja błędów audytorskich, wymiana doświadczeń, podniesienie kompetencji audytorów KZR INiG

Liczebność grupy:

  • Minimalna liczba uczestników: 10
  • Maksymalna liczba uczestników: 20

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie

Cena:

1275 zł (zawiera koszt noclegu i wyżywienia)
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. z późn. zm. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (par. 3 ust. 1 pkt. 13), usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT.

Dodatkowe informacje:

Uwaga. 
Termin przysyłania zgłoszeń upływa 22 listopada 2019 r..

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów (w programie szkolenia przewidziane są warsztaty).

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.

Kontakt:

Grażyna Wdaniec
ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków
Telefon: 12 61 77 523
E-mail: szkolenia@inig.pl