Biała Księga Biometanu

Krajowa Izba Biopaliw, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, działając wspólnie w ramach Koalicji Na Rzecz Biometanu opracowały „Białą Księgę Biometanu. Bariery rozwoju sektora biometanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania”, która ma stanowić branżową mapę drogową do rozwoju sektora biometanowego w Polsce.

Przygotowany materiał jest zarówno wskazówką do działania dla administracji państwowej, jak i ścieżką dla inwestorów w biometanownie. 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do lektury i aktywnego dialogu na temat przyszłości sektora biometanu w Polsce!

Pobierz plik PDF