Szkolenie pt. "Wprowadzenie do Systemu KZR INiG – webinar"

Najbliższy termin:

15 października 2021 r. 

Wprowadzenie do Systemu KZR INiG – webinar

Karta zgłoszenia

 

Program szkolenia
 

Trenerzy: Delfina Rogowska, Gabriela Daigneault, Michał Pajda

Zakres szkolenia:

 1.  O systemie KZR INiG
  2. Ścieżka uzyskania certyfikatu
  3. Zakresy certyfikacji
  4. Pytania i odpowiedźi

Adresaci szkolenia:
Audytorzy jednostek certyfikujących, firmy wdrożeniowe, przedsiębiorcy występujący w łańcuchu dostaw biokomponentów, stałych paliw biomasy, biogazu.

Rodzaj szkolenia:

 • jednodniowe 
 • teoria
 • ON-LINE na platformie Cisco Webex Meetings. 

Liczebność:

 • minimalna liczba osób:  8
 • maksymalna liczba osób:  200

Cena:

100 zł netto/os. – dla osób spoza Systemu KZR INiG

 

Uzyskane dokumenty:

 • zaświadczenie 

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenia@inig.pl lub faksem na nr 12 61 77 518

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.

Informujemy, że usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT - art.43 ust.1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419 z dnia 27.11.2020 r.)

Kontakt:
Grażyna Wdaniec
ul. Bagrowa 1, 31-733 Kraków
Telefon: 12 61 77 523   faks: 12 61 77 518
E-mail: szkolenia@inig.pl