Warsztaty z obliczania emisji GHG – ścieżka produkcji biodiesla

Najbliższy termin:

 

Karta zgłoszenia

 

Program szkolenia

 

 

 

 Zakres szkolenia:

 1. Metodyka obliczeń emisji GHG – wykład teoretyczny
 2. Obliczanie emisji GHG dla uprawy soi – przykład przedstawiony przez trenera
 3. Obliczenie emisji GHG dla upraw rzepaku– zadanie rozwiązywane przez uczestników
 4. Obliczanie emisji GHG dla tłoczni  – przykład przedstawiony przez trenera
 5. Obliczanie emisji GHG dla tłoczni  – zadanie rozwiązywane przez uczestników
 6. Obliczanie emisji GHG dla wytwórni FAME – zadanie rozwiązywane przez uczestników

Adresaci szkolenia:
przedsiębiorcy stosujące rzeczywiste wartości emisji GHG, audytorzy jednostek certyfikujących, firmy wdrożeniowe

Rodzaj szkolenia:

 • jednodniowe (10 godzin)
 • on-line na platformie Cisco Webex Meetings

Liczebność grupy:

 • minimalna: 6 osób
 • maksymalna liczba osób:  10

Cena:

Uzyskane dokumenty:

 • zaświadczenie

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenia@inig.pl lub faksem na nr 12 61 77 518

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. z późn. zm. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (par. 3 ust. 1 pkt. 13), usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT.

Kontakt:
Grażyna Wdaniec
ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków
Telefon: 12 61 77 523    faks: 12 61 77 518
E-mail: szkolenia@inig.pl