Konferencja FUELS' ZOOM 2017

INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy oraz CEC Polska zapraszają do udziału w 8. Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2017 pn. Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw ciekłych.

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom jakości paliw w kontekście zwiększającego się wykorzystania biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Europejska polityka zrównoważonego rozwoju w zakresie paliw i biopaliw wyznacza kierunki rozwoju innowacyjnych technologii, a także poszukiwania efektywniejszego wykorzystania potencjału surowcowego. W ślad za tymi działaniami podążają wymagania prawne oraz standardyzacja poszczególnych produktów, jak również paliw z ich udziałem.

Program Konferencji uwzględniał będzie wszystkie istotne zagadnienia technologiczne i prawne związane z produkcją i stosowaniem biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Zmiany w wymaganiach dla paliw transportowych są generowane rozwojem nowych technologii paliw oraz silników samochodowych. Geneza tych zmian znajdzie miejsce w tematyce konferencji.

Szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostanie także certyfikacji biowęglowodorów i paliw alternatywnych, m.in. w systemie KZR INiG i jej wpływom na rynek paliw.

Więcej informacji na temat Konferencji na stronie wydarzenia.