Nowy cennik opłat dla uczestników Systemu KZR INiG

Informujemy, iż od dn. 15 lipca 2016 r. obowiązywać będzie nowy cennik opłat dla uczestników Systemu KZR INiG dla wybranych zakresów certyfikacji (handel biomasą/przetworzoną biomasą, handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty, blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek). Pozostałe warunki płatności pozostają bez zmian. Nowy cennik będzie dotyczył wszystkich podmiotów przystępujących do Systemu KZR INiG od dnia 15 lipca 2016. Podmioty, które przystąpiły do Systemu KZR INiG przed tą datą, będą wnosić opłaty według dotychczasowego cennika aż do momentu przystąpienia do kolejnego audytu.