System Certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów INIG-PIB

Aktualności

Zmiany w bazie danych NABISY   [2015-02-27]

BLE rozważa przeprowadzenie warsztatów dotyczących bazy Nabisy. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowana najnowsza wersja bazy. Będzie także możliwość zadawania pytań. Poproszono nas o zebranie osób zainteresowanych warsztatami i przesłanie informacji do dnia 07.04.2015. W razie chęci udziału w warsztatach oraz w razie pytań dotyczących komunikatu z BLE prosimy o kontakt z Biurem Systemu KZR INiG (system.kzr@inig.pl  tel. 12 6177 519).  
Czytaj więcej


Nowe szkolenie w ofercie - Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INIG   [2015-02-27]

Zapraszamy do udziału w nowym szkoleniu „Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INIG. Szczegóły dostępne w zakładce Szkolenia.  
Czytaj więcej


Informacje uzupełniające dla uczestników Systemu KZR INiG korzystających z bazy Nabisy   [2015-02-27]

System KZR INiG otrzymał od Federalnego Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia (Niemcy, BLE) informacje dotyczące przyczyn częstych błędów w trakcie wprowadzania danych. BLE przypomina o konieczności zgłaszania zmian (recertyfikacja, zmiana zakresu, zamiana nazwy itp.), brak takiego zgłoszenia skutkuje występowaniem błędów przy wystawianiu poświadczeń (PoS-ów).  
Czytaj więcej


Odpady i pozostałości   [2015-02-10]

W zakładce Odpady i pozostałości zostały dodane informacje dla przedsiębiorstw prowadzących zbiórkę i utylizację odpadów/pozostałości.  
Czytaj więcej


Melasa - pełnowartościowy surowiec   [2015-02-27]

Przypominamy, iż MELASA, produkt uzyskiwany podczas produkcji cukru, jest pełnowartościowym surowcem.  
Czytaj więcej