Aktualności

Szkolenie "Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców - lokalizacja WARSZAWA  [2018-04-25]

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców, które odbędzie się w dn. 13 czerwca 2018 r. w Warszawie, oddział INIG-PIB ul. Kasprzaka 25.  Czytaj więcej...


Informacja dla uczestników KZR INiG zarejestrowanych w BLE  [2018-04-17]

Informujemy uczestników KZR INiG zarejestrowanych w BLE, że w bazie NABISY wprowadzono modyfikacje kodów.  Czytaj więcej...


Informacja dla przedsiębiorców korzystających z wartości standardowych  [2018-04-17]

W związku z otrzymywanymi zapytaniami i wątpliwościami informujemy, że Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła min. zmianę dotyczącą reguł posługiwania się wartościami standardowymi emisji GHG.  Czytaj więcej...


Wartości emisji GHG na poziomie NUTS II dla żyta i pszenżyta  [2018-03-23]

Informujemy, że na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pre-iluc_directive_nuts2_report_values_mj_kg_march_2018.pdf  publikacja polskich emisji GHG dla etapu uprawy została uzupełniona o wartości emisji GHG na poziomie  NUTS II dla żyta i pszenżyta, w jednostce gCO2eq/kg.  Czytaj więcej...


Informacja dla uczestników KZR INiG zarejestrowanych w BLE  [2018-03-01]

Informujemy uczestników KZR INiG zarejestrowanych w BLE. iż na stronach urzędu dostępny jest nowy formularz do anulowania POS (Proof of Sustainability).  Czytaj więcej...


Logowanie

 

O systemie KZR INiG


 folder Systemu KZR INiG