Aktualizacja programu szkolenia "Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INIG"

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym programem szkolenia "Aktualizacja programu szkolenia "Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INIG"