Konferencja Oleofuels zakończona

W dniach 28 i 29 czerwca 2017 w odbyła się  w Krakowie Konferencja Oleofuels 2017. Podczas  konferencji została poruszona problematyka bieżących wyzwań i problemów branża HVO/HEFA. W trakcie spotkania szeroko dyskutowano bieżącą politykę pozyskiwania surowców, a także najnowocześniejszych technologii produkcji.

Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy reprezentowała  Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy INIG-PIB, pani Delfina Rogowska, która wygłosiła otwierający konferencję referat pt.  Co-processing in light of the RED requirements.

W konferencji uczestniczyły 72 osoby reprezentujące zarówno europejski, jak i światowy przemysł biopaliwowy. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w obszarze biopaliw.