Nowe wydanie formularza "Deklaracja producenta rolnego" (wersja nr 5)

W zakładce do pobrania została umieszczona najnowsza wersja deklaracji producenta rolnego (wersja nr 5). Zmiany dokonane w nowej wersji formularza dotyczą sposobu podawania emisji GHG dla regionów NUTS 2 i wynikają z konieczności dostosowania się do nowych wymagań Komisji Europejskiej. Najnowszy formularz deklaracji umożliwia podanie emisji GHG dla surowca w dwóch jednostkach, tzn. w gCO2eq/MJ biopaliwa oraz w kgCO2eq/tonę przekazywanego surowca rolnego.

Podyktowane jest to poniższymi wymogami:

  1. Komisja Europejska ustaliła okres przejściowy trwający do dnia 31.08.2017r., po zakończeniu którego jedyną dopuszczoną do stosowania jednostką emisji GHG dla upraw z regionów NUTS 2 będzie kgCO2eq/tonę biomasy.
  2. W przepisach krajowych (Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych) nadal istnieje obowiązek porównywania wielkości emisji z upraw surowców z regionów NUTS2 z wartościami standardowymi.

W związku z tym informujemy, że dotychczas wypełnione deklaracje (w wersji nr 4) pozostają w mocy. Dopiero po zamieszczeniu na stronie https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nuts2_report_values_mj_kg_may_2017.pdf informacji na temat wielkości emisji dla Polski wyrażanej w kgCO2eq/tonę, konieczne będzie podawanie tych wartości wraz ze sprzedawaną partią.