Zmiana cennika opłat dla uczetników Systemu KZR INIG

Informujemy, iż od dn. 1 lipca 2015 r. obowiązywać będzie nowy cennik opłat dla uczestników Systemu KZR INiG dla wybranych zakresów certyfikacji (žhandel biomasą/przetworzoną biomasą,  handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty, blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek).  Pozostałe warunki płatności pozostają bez zmian.

Pobierz cennik.

Obecny cennik obowiązywać będzie do dn. 30.06.2015 r.