Konferencja FUELS' ZOOM 2017 zakończona

W dniach 3-4 października 2017 r. w hotelu Holiday Inn Krakowie Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy wraz z CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego zorganizowali VIII edycję Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2017 pt. „Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw ciekłych". Tegoroczne spotkanie poświęcone było zagadnieniom jakości paliw w kontekście zwiększającego się wykorzystania biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Program Konferencji uwzględniał wszystkie istotne zagadnienia technologiczne i prawne związane z produkcją i stosowaniem biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Szczególna uwaga poświęcona została certyfikacji biowęglowodorów i paliw alternatywnych, m.in. w systemie KZR INiG i jej wpływom na rynek paliw.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Krajowa Izba Biopaliw. Głównym Partnerem była Grupa LOTOS S.A., a Złotym Sponsorem firma SGS Polska Sp. z o.o.  Patronami medialnymi Konferencji były miesięczniki Nafta Gaz i Przemysł Chemiczny oraz portal e-petrol.pl. Patronem Merytorycznym Konferencji był System Certyfikacji KZR INiG.

9.10.2017