Certyfikacja biomasy stałej w ramach dyrektywy (UE) 2018/2001

W ramach wdra┼╝ania wymog├│w ustanowionych dyrektyw─ů Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze ┼║r├│de┼é odnawialnych (wersja przekszta┼écona), Administrator Systemu KZR INiG wyst─ůpi┼é we wrze┼Ťniu 2020 r. na podstawie art. 30 ust. 4 i ust. 5 ww. dyrektywy do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie Systemu KZR INiG ÔÇô dobrowolnego systemu certyfikacji, jako wykazuj─ůcego zgodno┼Ť─ç biopaliw, biop┼éyn├│w i paliw z biomasy z kryteriami zr├│wnowa┼╝onego rozwoju okre┼Ťlonymi w tej dyrektywie. Wniosek dotyczy┼é mo┼╝liwo┼Ťci potwierdzania zgodno┼Ťci biopaliw, biop┼éyn├│w i paliw z biomasy z kryteriami zr├│wnowa┼╝onego rozwoju, zar├│wno w zakresie biomasy rolniczej, jak i biomasy le┼Ťnej. W lipcu 2021 System KZR INiG uzyska┼é wst─Öpn─ů pozytywn─ů ocen─Ö Komisji Europejskiej (preliminary positive assessment): https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en. Na tej podstawie, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Klimatu i ┼Ürodowiska z dnia 27 wrze┼Ťnia 2021r. System KZR INiG m├│g┼é od lipca 2021 r. potwierdza─ç spe┼éniania kryteri├│w zr├│wnowa┼╝onego rozwoju przez biomas─Ö wykorzystywan─ů na potrzeby energetyczne przez prowadz─ůcych instalacje obj─Öte systemem EU ETS: https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-stosowania-dobrowolnych-systemow-certyfikacji-kryteriow-zrownowazonego-rozwoju-na-potrzeby-wymagan-systemu-eu-ets.

Decyzj─ů Wykonawcz─ů Komisji (UE) 2022/603 z dnia 8 kwietnia 2022 System KZR INiG zosta┼é zatwierdzony przez Komisj─Ö Europejsk─ů do wykazywania zgodno┼Ťci biopaliw, biop┼éyn├│w i paliw z biomasy z kryteriami zr├│wnowa┼╝onego rozwoju okre┼Ťlonymi w art. 29 ust. 2ÔÇô5 i 10 dyrektywy (UE) 2018/2001. Decyzja z dnia 8 kwietnia 2022 nie zatwierdzi┼éa Systemu KZR INiG w zakresie uprawnienia do wykazywania zgodno┼Ťci biopaliw, biop┼éyn├│w i paliw z biomasy z kryteriami zr├│wnowa┼╝onego rozwoju opisanymi w art. 29 ust. 6ÔÇô7 dyrektywy (UE) 2018/2001.

Kryteria zr├│wnowa┼╝onego rozwoju dla biomasy sta┼éej zawarte w art. 29 ust. 6-7 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r., dotycz─ů wy┼é─ůcznie biomasy le┼Ťnej (Systemy monitorowania gospodarki le┼Ťnej - Art. 29.6 i LULUCF ÔÇô Art. 29.7) i maj─ů na celu potwierdzenie miejsca pochodzenia tej biomasy. W przypadku biomasy sta┼éej innej ni┼╝ biomasa le┼Ťna nie weryfikuje si─Ö zgodno┼Ťci z kryteriami, opisanymi w art. 29 ust. 6-7 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.; w odniesieniu do biomasy sta┼éej innej ni┼╝ biomasa le┼Ťna weryfikowana jest wy┼é─ůcznie zgodno┼Ť─ç z kryteriami zr├│wnowa┼╝onego rozwoju zawartymi w art. 29 ust. 2-5 i 10 ww. dyrektywy .

Przez biomas─Ö le┼Ťn─ů nale┼╝y zgodnie z art. 1 pkt 26) dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. nale┼╝y rozumie─ç biomas─Ö pochodz─ůc─ů z produkcji le┼Ťnej.

Celem unikni─Öcia w─ůtpliwo┼Ťci, Administrator Systemu wskazuje, ┼╝e zgodnie z decyzj─ů wykonawcz─ů 2022/603 z dnia 8 kwietnia 2022,┬á System KZR INiG wykazuje zgodno┼Ť─ç z kryteriami zr├│wnowa┼╝onego rozwoju dla nast─Öpuj─ůcych surowc├│w:

1. biomasa rolnicza  (art. 29 ust. 2-5 i 10),

- uprawy celowe ro┼Ťlin energetycznych w zakresie kryteri├│w okre┼Ťlonych w art. 29 ust. 3-5 i 10 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. ÔÇô np. zr─Öbka wierzby energetycznej,

- odpady / pozosta┼éo┼Ťci rolne w zakresie kryteri├│w okre┼Ťlonych w art. 29 ust. 2-5 i 10 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. ┬áÔÇô pellet i brykiet ze s┼éomy/siana, zr─Öbka z pozosta┼éo┼Ťci po sadach drzew owocowych,

2. odpady / pozosta┼éo┼Ťci z przemys┼éu rolno ÔÇô spo┼╝ywczego w zakresie kryteri├│w okre┼Ťlonych w art. 29 ust. 10 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. ÔÇô pellet/brykiet z ┼éuski s┼éonecznika, pellet/brykiet┬á z wyt┼éok├│w z oliwek, pellet/brykiet z wyt┼éok├│w z buraka cukrowego, pellet/brykiet z susz├│w owocowych, pestki owocowe luzem, ┼éuski olejowca gwinejskiego luzem i inne,

3. odpady / pozosta┼éo┼Ťci inne w zakresie kryteri├│w okre┼Ťlonych w art. 29 ust. 10 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. ÔÇô zr─Öbka z wycinki pod inwestycje, pasy drogowe, zieleni miejskiej, usuwanie samosiejek z teren├│w rolniczych,

4. pozosta┼éo┼Ťci z┬á przemys┼éu drzewnego w zakresie kryteri├│w okre┼Ťlonych w art. 29 ust. 10 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. ÔÇô trociny, zrzyny, kora┬á i pellet drzewny z tartak├│w i zak┼éad├│w przetw├│rczych biomasy le┼Ťnej.

Dla surowc├│w odpadowych, pozosta┼éo┼Ťciowych System KZR INiG potwierdza odpadowy/pozosta┼éo┼Ťciowy charakter, spos├│b pozyskania, a w szczeg├│lno┼Ťci, czy surowiec nie powsta┼é wskutek celowego dzia┼éania.

W przypadku wymienionych powyżej surowców państwo członkowskie nie może odmówić uznania dowodu potwierdzenia KZR wydanego przez System KZR INiG.

Potwierdzenie spe┼énienia kryteri├│w w obszarze biomasy le┼Ťnej odbywa si─Ö na poziomie pierwszego punktu skupu. Podmioty pozyskuj─ůce biomas─Ö bezpo┼Ťrednio z lasu powinny legitymowa─ç si─Ö certyfikatem, kt├│ry jest akceptowany z prawnego punktu widzenia. Zadaniem kolejnych ogniw w ┼éa┼äcuchu dostaw jest prawid┼éowe zarz─ůdzanie poszczeg├│lnymi partiami, zgodnie z zasadami bilansu masy. Decyzja nr 2022/603 wydana dnia 8 kwietnia 2022 r. dla Systemu KZR INiG potwierdza prawid┼éowo┼Ť─ç dzia┼éania Systemu KZR INiG w zakresie bilansu masy. W zwi─ůzku z tym dowody potwierdzaj─ůce spe┼énienie KZR w obszarze biomasy le┼Ťnej, wystawione przez kolejne podmioty w ┼éa┼äcuchu dostaw dla biomasy le┼Ťnej nie mog─ů by─ç kwestionowane. Tym samym ryzykiem zwi─ůzanym z brakiem uznania KZR INiG w tym obszarze obj─Öte s─ů tylko podmioty o zakresie certyfikacji ÔÇ×Pierwszy punkt skupu pozosta┼éo┼Ťci z le┼ŤnictwaÔÇŁ.

┬áAkceptacja dowod├│w wydanych przez systemy dobrowolne w zakresie, kt├│ry nie jest obj─Öty Decyzj─ů le┼╝y w gestii pa┼ästw cz┼éonkowskich https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en. Administrator Systemu KZR INiG wyst─ůpi┼é z wnioskiem do w┼éa┼Ťciwych polskich organ├│w z wnioskiem, czy b─Öd─ů one akceptowa┼éy dowody wydane przez te dobrowolne systemy certyfikacji, dla kt├│rych wydano decyzje, nieobejmuj─ůce zakresu okre┼Ťlonego w art. 29 ust. 6-7 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. Obecnie Administrator oczekuje na odpowied┼║.

Jednocze┼Ťnie, System KZR INiG zapewnia, ┼╝e czyni starania w celu uzyskania decyzji potwierdzaj─ůcej mo┼╝liwo┼Ť─ç wykazywania zgodno┼Ťci z kryteriami zr├│wnowa┼╝onego rozwoju zawartymi w art. 29 ust. 6-7 dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.