Decyzja wykonawcza Komisji EU w sprawie zatwierdzenia systemu ISCC

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 sierpnia 2016 r. została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1361 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „International Sustainability and Carbon Certification" w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (ISCC).

Decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu. Oznacza to, że w świetle polskich przepisów poświadczenia o spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju wydawane do poszczególnych partii biomasy, od 11 sierpnia 2016 r. będą uznawane do krajowego celu biopaliwowego.