V Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona problematyce paliw silnikowych FUELS' ZOOM 2014

Zapraszamy do uczestnictwa w V Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2014. pt. Kierunki zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych, która odbędzie się w Krakowie w dn. 5-6 listopada 2014 r.
Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie kierunkom zmian jakości paliw i biopaliw ciekłych, wynikających głównie z nowelizacji dwóch kluczowych ustaw: o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Program Konferencji uwzględnia wszystkie istotne zagadnienia związane z wymaganiami stawianymi przez nowelizowane prawo podmiotom gospodarczym będącym częścią łańcucha dostaw paliw i biopaliw ciekłych do silników samochodowych. Szczególne miejsce zostanie poświęcone aspektom jakościowym i technologicznym wynikającym ze zwiększonego udziału biokomponentów w paliwach.

Program konferencji

Przejdź na stronę konferencji i pobierz kartę zgłoszenia