Zmiany w prawie niemieckim dotycz膮ce biopaliw

Dnia 15 oraz 16 grudnia 2014 mia艂o miejsce spotkanie w Bonn, organizowane przez Bundesanstalt f眉r Landwirtschaft und Ern盲hrung (BLE), w zwi膮zku ze zmianami w prawie niemieckim, kt贸re wejd膮 w 偶ycie 1 stycznia 2015.

Jak wiadomo, nie b臋dzie ju偶 wymogu dotycz膮cego minimalnej zawarto艣ci biokomponentu w paliwie silnikowym, tylko celem b臋dzie osi膮gni臋cie zadanej redukcji emisji gaz贸w cieplarnianych dla paliw silnikowych. W zwi膮zku z tym, w praktyce stosowanie warto艣ci standardowych dla biokomponent贸w b臋dzie niewystarczaj膮ce i konieczne b臋dzie przeprowadzanie oblicze艅 warto艣ci rzeczywistych emisji GHG dla biokomponent贸w. W zwi膮zku z tym, ze strony niemieckiej istnieje obawa przed nadu偶yciami w tym zakresie. Aby ograniczy膰 mo偶liwo艣膰 nadu偶y膰, BLE zwraca si臋 z pro艣b膮 do system贸w certyfikacji o zaostrzenie procedur w zakresie weryfikacji oblicze艅 warto艣ci rzeczywistych. Planowane jest r贸wnie偶 przekazywanie do system贸w informacji o podmiotach wykazuj膮cych wska藕nik emisji o 10% ni偶szy od warto艣ci typowej podanej w dyrektywie 2009/28/WE.

Aktualizacji podlega r贸wnie偶 lista odpad贸w i pozosta艂o艣ci opracowana przez BLE. W przypadku kwalifikacji danego surowca jako odpad lub pozosta艂o艣膰 BLE zaleca post臋powanie dwustopniowe:聽1. Stwierdzenie, czy dany surowiec jest na li艣cie, 2. Ocena braku rynku dla tego surowca. W przypadku sprzeda偶y na rynek niemiecki, tylko surowce, kt贸re spe艂niaj膮 jednocze艣nie obydwa kryteria, b臋d膮 mog艂y by膰 zaliczane jako zero-emisyjne.

Podczas spotkania prowadzona by艂a r贸wnie偶 dyskusja dotycz膮ca braku wska藕nik贸w emisji GHG dla obszar贸w NUTS II w odniesieniu do jednostki masy. Do czasu rozwi膮zania tego problemu stosuje si臋 wska藕niki emisji GHG dla obszar贸w NUTS II przeliczone za pomoc膮 wska藕nik贸w Biograce.