Szkolenie pt. "Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców"

Najbliższy termin: 6 lutego 2018 r.

Trenerzy: Delfina ROGOWSKA, Kamil BERDECHOWSKI

 Zakres szkolenia:

 1. Kryteria zrównoważonego rozwoju wg dyrektywy 2009/28/WE oraz 2015/1513/WE
 2. Opis systemu KZR INiG z elementami wymagań ustawowych w zakresie certyfikacji KZR
 3. Bilans masy – wymagania ogólne
 4. Bilans masy – wymagania przy zakupie i sprzedaży
 5. Bilans masy – etap produkcji
 6. Obliczanie emisji GHG – wytyczne KZR INiG
 7. Obliczenia emisji GHG – przykład dla zakładu produkcyjnego
 8. Ścieżka uzyskania certyfikatu
 9. Przygotowanie do audytu – lista pytań kontrolnych KZR INiG

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy występujący w łańcuchu dostawców biopaliw
 • firmy wdrażające system KZR INIG
 • inne zainteresowane podmioty,

Rodzaj szkolenia:

 • jednodniowe (7 godzin)
 • teoria i praktyka
 • stacjonarne - w oddziale INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, Kraków.

Liczebność:

 • minimalna liczba osób:  8

Cena: 750 zł

Cena zawiera:

 • uczestnictwo
 • przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe
 • obiad
 • zaświadczenia

Cena nie zawiera noclegu.

Uzyskane dokumenty:

 • zaświadczenie