Szkolenie pt. "Certyfikacja KZR INiG – wymagania dla przedsiębiorców" - ON-LINE - 18.11.2021 r.

Najbliższy termin:

 

Pobierz PROGRAM SZKOLENIA

 

Karta zgłoszenia

 

Trenerzy:
Delfina ROGOWSKA, Gabriela DAIGNEAULT,  Michał PAJDA

Zakres szkolenia:

 1. Opis Systemu.
 2. Wymagania ogólne i formalne wobec uczestników Systemu.
 3. Kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do pochodzenia surowca
 4. Obsługa modułu KZR INiG
 5. Biomasa leśna.
 6. System bilansu masy
 7. Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy występujący w łańcuchu dostawców biopaliw
 • firmy wdrażające system KZR INIG
 • inne zainteresowane podmioty,

Rodzaj szkolenia:

 • jednodniowe (7 godzin)
 • teoria i praktyka
 • on-line na platformie Cisco Webex Meetings. .

Liczebność:

 • minimalna liczba osób:  6

Cena: 830 PLN

Uzyskane dokumenty:

 • zaświadczenie
 

Jak się zarejestrować?

Rejestracja na szkolenie następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenia@inig.pl lub faksem na nr 12 61 77 518

Dodatkowe informacje:

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzą ciągłą ocenę zaangażowania uczestników.

Informujemy, że usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT - art.43 ust.1 pkt 26 Ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2419 z dnia 27.11.2020 r.)

Kontakt:
Grażyna Wdaniec
ul. Bagrowa  1, 30-733 Kraków
Telefon: 12 61 77 523  faks: 12 61 77 518
E-mail: szkolenia@inig.pl