Deklaracja własna producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy w wersji 8

Informujemy, że do wersji 8 został zaktualizowany formularz  Deklaracja własna producenta rolnego w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy. Zmiana dotyczy sposobu podawania emisji z upraw na poziomie NUTS 2. Nowa wersja deklaracji zakłada  stosowanie  emisji NUTS 2 wyrażonych wyłącznie w jednostkach gCO2eq/kg suchej biomasy.

Formularz do pobrania w zakładce  FORMULARZE

17.01.2018