Zmiana nazwy Biura KZR

Informujemy, iż w dn. 22 lutego 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy Biura KZR INIG.  W związku z zatwierdzeniem Systemu weryfikacji biomasy na cele energetyczne V-BIOSS INIG, Biuro realizować będzie zadania związane zarówno z Systemem KZR INIG jak i Systemem V-Bioss.

Obowiązująca nazwa to Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy, dane teleadresowe nie uległy zmianie.