NUTS II dla Kanady i Australii

Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia sprawozdania Kanady i Australii dotyczącego typowego poziomu emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE.

Link do Decyzji:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017D2379
oraz
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017D2356

Wydanie tych Decyzji oznacza, że do wyznaczania emisji GHG z uprawy rzepaku z Kanady oraz Australii jako alternatywa do wartości standardowych mogą być stosowane emisje GHG wyznaczone dla poszczególnych regionów, podane w tych Decyzjach (odpowiednik NUTS II).