System Certyfikacji Biomasy do Celów Energetycznych V-Bioss INiG

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy opracował System Certyfikacji Biomasy do Celów Energetycznych V-Bioss INiG. System adresowany jest do producentów biomasy na cele energetyczne, wytwórców energii elektrycznej i ciepła, oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w obrót biomasą stałą.

System ma zapewnić spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na cele energetyczne. Więcej informacji o systemie jest dostępnych na stronie Systemu www.v-bioss.inig.pl.

Zapraszamy również na spotkania informacyjne, które odbędzie się  1 kwietnia 2016 r. w Oddziale Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (pobierz zaproszenie).