Wytyczne uzupełniające KZR INiG w zakresie przekazywania emisji GHG

W zakładce Przekazywanie emisji GHG  zostały umieszczone wytyczne uzupełniające systemu KZR INiG na podstawie informacji otrzymanych z Komisji Europejskiej